Thứ sáu,  31/03/2023

Cuối tháng 9, sẽ thành lập Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

Bộ trưởng Giao thông vận tải (GTVT) vừa có buổi làm việc, rà soát lại tình hình tái cơ cấu của Vinashin, tập trung các lĩnh vực tái cơ cấu về nợ; lao động; quản trị doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, kinh doanh và tổ chức doanh nghiệp.

Bộ trưởng Giao thông vận tải (GTVT) vừa có buổi làm việc, rà soát lại tình hình tái cơ cấu của Vinashin, tập trung các lĩnh vực tái cơ cấu về nợ; lao động; quản trị doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, kinh doanh và tổ chức doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng GTVT đã yêu cầu Vinashin giải quyết dứt điểm việc làm và quyền lợi cho người lao động. Lãnh đạo Bộ sẽ làm việc với các ngân hàng và bộ, ngành nhằm đẩy nhanh việc rút vốn thương hiệu, sáp nhập doanh nghiệp đối với các đơn vị thành viên Vinashin. Dự kiến, cuối tháng 9 này, sẽ thành lập Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, làm cơ sở xây dựng lại   ngành đóng tàu phát triển bền vững.

Hiện tại, Vinashin đã giảm 46 đơn vị đầu mối, dự kiến hết tháng 9 sẽ  tái cơ cấu xong bốn đơn vị, đồng thời tiếp tục rút vốn từ góp bằng thương hiệu tại 105 đơn vị. Khoảng 30% trong số hơn 26 nghìn lao động của Vinashin đang bị thiếu việc làm do thị trường đóng tàu chưa hồi phục. Vinashin buộc phải xây dựng  phương án tái cơ cấu lao động, chỉ giữ lại khoảng 8.000 lao động, cắt giảm và giải quyết chế độ cho gần 14 nghìn người (trong đó, cắt giảm ngay 8.000 người không có việc làm và tiếp tục cắt giảm theo quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp)

Theo Nhandan.vn