Chủ nhật,  26/03/2023

Bảo đảm duy trì lâu dài cơ cấu dân số vàng

Ngày 24-9, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết mười năm thực hiện Pháp lệnh Dân số (2003 - 2013). Ðến dự, có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố và đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Ngày 24-9, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết mười năm thực hiện Pháp lệnh Dân số (2003 – 2013). Ðến dự, có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố và đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, sau mười năm thực hiện Pháp lệnh Dân số (PLDS), Việt Nam đã đạt những thành tựu hết sức quan trọng. Về mức sinh, nếu như năm 2002, số con trung bình/phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở nước ta là 2,28 con, thì đến năm 2012 giảm xuống còn 2,05 con và Việt Nam đã đạt được mức sinh thay thế vào năm 2006; tỷ lệ gia tăng dân số giảm từ 1,17% (năm 2002), xuống còn 1,06% (năm 2012); tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên đã giảm từ 21,7% (năm 2002), xuống còn 14,2% (năm 2012). Quy mô dân số nước ta năm 2010 là 86,93 triệu người (thấp hơn so với mục tiêu của Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010 do Chính phủ đặt ra là không vượt quá 89 triệu người); tuổi thọ trung bình của người Việt Nam hiện nay là 73 tuổi…

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận những kết quả đạt được của ngành dân số sau mười năm thực hiện PLDS. Tuy nhiên, công tác dân số ở nước ta vẫn còn gặp một số khó khăn, tồn tại như: tỷ suất sinh không đồng đều giữa các vùng, miền; sự mất cân bằng giới tính cả nước hiện nay là 112,3 trẻ em nam/100 trẻ em nữ; tỷ suất chết trẻ dưới năm tuổi không đồng đều, nhất là đối với các tỉnh miền núi còn cao so với bình quân chung của cả nước…

Phó Thủ tướng đề nghị ngành y tế phối hợp ngành giáo dục và đào tạo đưa chương trình giáo dục dân số – kế hoạch hóa gia đình vào chương trình giáo dục trong các nhà trường; tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực dân số để duy trì cơ cấu dân số vàng trong nhiều thập kỷ tới, cũng như xây dựng được một hệ thống chính sách khuyến khích, khen thưởng kịp thời các cặp vợ chồng thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Trên cơ sở mười năm thực hiện PLDS với những bài học thành công, chưa thành công và kinh nghiệm thế giới… sẽ giúp chúng ta xây dựng Luật Dân số bảo đảm tính khoa học, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, vừa giữ được giá trị truyền thống vừa thực hiện cam kết quốc tế. Chính sách dân số của Nhà nước phải thể hiện được sự quan tâm của Ðảng, Chính phủ, nhân dân ta về sự phát triển bền vững của dân số Việt Nam.

Theo Nhandan.vn