Thứ tư,  22/03/2023

Tưởng niệm 713 năm Ngày mất Trần Hưng Ðạo

Sáng 24-9 (20 tháng Tám năm Quý Tỵ), tại đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc, Nam Ðịnh), UBND huyện Mỹ Lộc, cùng chính quyền và nhân dân xã Mỹ Phúc và hàng nghìn du khách long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 713 năm Ngày mất Anh hùng dân tộc Hưng Ðạo vương Trần Quốc Tuấn.

Sáng 24-9 (20 tháng Tám năm Quý Tỵ), tại đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc, Nam Ðịnh), UBND huyện Mỹ Lộc, cùng chính quyền và nhân dân xã Mỹ Phúc và hàng nghìn du khách long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 713 năm Ngày mất Anh hùng dân tộc Hưng Ðạo vương Trần Quốc Tuấn.

Ðền Bảo Lộc được xây dựng trên đất “thang mộc” của An sinh vương Trần Liễu, thân phụ của Hưng Ðạo vương Trần Quốc Tuấn. Tương truyền, đây là nơi ông sinh ra và lớn lên, nơi hun đúc một nhân cách lớn, một thiên tài quân sự đã lãnh đạo quân dân nhà Trần ba lần đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông. Cuộc đời ông là bản anh hùng ca về tinh thần trung – hiếu – nghĩa – chí – tín; được nhà vua ban tước hiệu “Quốc công tiết chế Hưng Ðạo Ðại vương”.

Cũng trong sáng ngày 24-9, tại Ðền Thiên Trường (phường Lộc Vượng), Thành ủy, UBND TP Nam Ðịnh tổ chức Lễ tưởng niệm 713 năm Ngày mất Trần Hưng Ðạo và khai hội Ðền Trần năm 2013.

Theo Nhandan.vn