Thứ năm,  30/03/2023

Chi Lăng chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư

LSO-Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo là một nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định đời sống của người dân.

LSO-Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo là một nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định đời sống của người dân. Chính vì vậy, năm 2013, cấp ủy, chính quyền huyện Chi Lăng tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo các ngành, xã, thị trấn thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư trên địa bàn.

Thi công đường dự án tại xã Hữu Kiên, Chi Lăng

Hàng năm, UBND huyện Chi Lăng tiếp nhận một lượng đơn thư khá lớn (năm 2012 tiếp nhận 85 đơn, 9 tháng năm 2013 có 52 đơn), trong đó trên 80% đơn thư liên quan đến lĩnh vực đất đai. UBND huyện đã chỉ đạo sát sao và các ban, ngành chức năng, các xã, thị trấn đã nỗ lực giải quyết đơn thư của bà con. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, khó khăn nhất định như: giải quyết đơn thư còn chậm, chưa kịp thời, trình tự, thủ tục giải quyết còn những vướng mắc, nhất là ở cấp xã, có nhiều đơn thư vượt cấp… Thực trạng đó ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý, giải quyết đơn thư cũng như đời sống và sản xuất của người dân. Nguyên nhân chủ yếu của thực trạng trên là cán bộ cấp xã chưa làm hết trách nhiệm và còn hạn chế về năng lực chuyên môn, các ban, ngành chưa phối hợp chặt chẽ… Vì vậy, năm 2013, UBND huyện đã tăng cường công tác chỉ đạo trong thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư. Trong đó, chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc và tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ tiếp dân, giải quyết đơn thư cho các đơn vị. Theo đó, các ngành chuyên môn phải phối hợp chặt chẽ trong việc tiến hành xác minh thực tế, tìm hiểu nguyên nhân vụ việc; tham mưu, báo cáo kịp thời các vụ việc… Trên cơ sở đó đi sâu vào vận động, tuyên truyền và giải thích cho các hộ dân một cách thấu tình, đạt lý.

Đặc biệt, trong 9 tháng năm 2013, UBND huyện đã ra quyết định thành lập 4 đoàn để thanh tra, kiểm tra theo các đơn thư để giải quyết kịp thời, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo nổi cộm, bức xúc. Cùng với đó, huyện đã kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ tiếp nhận, giải quyết đơn thư tại 3 xã Gia Lộc, Nhân Lý, Chi Lăng; tổ chức được một lớp tập huấn về quy trình, thủ tục tiếp dân, giải quyết đơn thư theo Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo mới cho cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ giải quyết đơn thư của các ngành, các xã, thị trấn. Qua đó, tăng cường trách nhiệm, năng lực cho đội ngũ cán bộ tiếp dân, giải quyết đơn thư, giúp các đơn vị ghi chép sổ sách theo dõi đầy đủ các vụ việc, tiến hành các bước hoà giải, giải quyết các tranh chấp đúng quy định, thời hạn. Ngoài ra, huyện không ngừng quan tâm công tác tiếp công dân nhằm nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư ngay từ khâu tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư. Tại Bộ phận tiếp công dân tại Văn phòng HĐND và UBND huyện (thực hiện theo Đề án đổi mới công tác tiếp công dân của Thủ tướng Chính phủ), huyện cử một cán bộ văn phòng phụ trách và một cán bộ chuyên trách tiếp công dân; đồng thời niêm yết công khai lịch trực, lịch tiếp, nội quy, quy chế quy định rõ về công tác tiếp công dân. 

Từ chỉ đạo sát sao, các đơn vị, địa phương trong toàn huyện đã tăng cường trách nhiệm tiếp dân, giải quyết đơn thư, duy trì việc tiếp công dân đúng lịch, đúng quy định của pháp luật. Trong 9 tháng năm 2013, UBND huyện tiếp 33 lượt, 99 công dân, trong đó Chủ tịch UBND huyện không chỉ tiếp theo định kỳ mà còn tiếp đột xuất đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài. Ông Trương Hồng Khiêm, Chánh Thanh tra huyện cho biết: Đối với từng vụ việc cụ thể, cơ quan chức năng đã tuyên truyền, vận động hộ dân chấp hành đúng theo quy định của pháp luật, đặc biệt là xác minh chính xác, giải thích rõ ràng với người dân để tham mưu giải quyết kịp thời, đúng thời hạn. Từ đầu năm đến nay, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện tiếp nhận mới 52 đơn, trong đó đơn thuộc thẩm quyền 36 đơn, đơn khiếu nại, tố cáo 7 đơn. Huyện đã giải quyết được 77,8% tổng đơn thư, trong đó đơn khiếu nại đã giải quyết đạt 100%. Đối với các vụ việc còn lại, Thanh tra huyện và các ngành chức năng đang phối hợp xác minh, làm rõ, phấn đấu đến cuối năm sẽ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đạt 100%, các đơn kiến nghị, đề nghị đạt 90% trở lên.

LÂM NHƯ