Thứ năm,  30/06/2022

Góp sức vào sự nghiệp bảo vệ trẻ em

Ra đời năm 2008, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (BVQTEVN) là bằng chứng cho thấy sự cam kết mạnh mẽ và liên tục của Ðảng và Nhà nước ta trong công tác bảo vệ quyền trẻ em ở Việt Nam, đồng thời thể hiện sự khuyến khích phát huy vai trò quan trọng của các tổ chức xã hội trong bảo vệ và thúc đẩy quyền trẻ em.

Ra đời năm 2008, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (BVQTEVN) là bằng chứng cho thấy sự cam kết mạnh mẽ và liên tục của Ðảng và Nhà nước ta trong công tác bảo vệ quyền trẻ em ở Việt Nam, đồng thời thể hiện sự khuyến khích phát huy vai trò quan trọng của các tổ chức xã hội trong bảo vệ và thúc đẩy quyền trẻ em.

Sau năm năm xây dựng và phát triển, Hội BVQTEVN đã phát triển cơ sở hội ở 25 tỉnh, thành phố với 600 chi hội, thu hút 19 nghìn hội viên tự nguyện hoạt động vì mục đích cho trẻ em được hưởng các quyền cơ bản. Tổ chức hội có năm trung tâm trực thuộc làm dịch vụ hỗ trợ chăm sóc, giáo dục, hòa nhập cộng đồng cho trẻ  khuyết tật, tự kỷ, HIV/AIDS, mỗi năm vận động bình quân hơn năm tỷ đồng để hỗ trợ trẻ em.

Hội BVQTEVN không chỉ hỗ trợ, giúp đỡ, cung cấp các dịch vụ chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em thiệt thòi, cần bảo vệ đặc biệt mà còn tham gia quản lý nhà nước thông qua tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng và thực hiện chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; tham gia tư vấn, phản biện, đóng góp ý kiến vào quá trình hoạch định chính sách liên quan quyền trẻ em; giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách liên quan và tham gia ngăn  chặn các hành vi xâm hại, vi phạm quyền  trẻ em. Hội đã xây dựng Chiến lược phát triển tổ chức hội tầm nhìn đến năm 2020 trở thành tổ chức xã hội chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu quả trên phạm vi cả nước, góp phần thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em Việt Nam được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, được phát triển hài hòa và tham gia bảo vệ, chống lại các vi phạm quyền trẻ em.

Hội cũng tổ chức các hình thức thúc đẩy, khuyến khích sự tham gia của trẻ em thông qua các nhóm trẻ em nòng cốt của các xã, phường, Câu lạc bộ kết nối trẻ em. Hiện, hội đã thành lập 20 CLB phóng viên nhỏ tại các trường học và một số nhà thiếu nhi. Các em đã có những sản phẩm về giám sát quyền vui chơi giải trí của trẻ em Hà Nội, làm phim hoạt hình với đề tài bảo vệ trẻ em, biên soạn sách Quyền trẻ em với cách diễn đạt thân thiện với trẻ. Ðặc biệt, sáu em thuộc CLB phóng viên nhỏ Hà Nội đã tham gia đoàn đại biểu trẻ em Việt Nam giao lưu với trẻ em quốc tế tại Thái-lan, Xri Lan-ca, Nhật Bản. Hội đã tiến hành giám sát việc thực hiện, vận động chính sách thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em, tham gia bảo vệ trẻ em; tổ chức khảo sát, nghiên cứu làm cơ sở để xây dựng hơn mười văn bản pháp quy liên quan quyền trẻ em, như: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Luật Người khuyết tật, Bộ luật Lao động, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, sửa đổi Luật Bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em 2004; tham gia đề xuất chính sách về giáo dục mầm non, tư pháp với trẻ vị thành niên, chế độ  nghỉ thai sản; nâng độ tuổi pháp lý của trẻ em lên dưới 18 tuổi…, thí điểm mô hình tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền trẻ em tại bảy tỉnh, thành phố, giúp đỡ gần 200 trường hợp có khó khăn…

Hội giữ vai trò cầu nối liên kết giữa các tổ chức xã hội làm việc về trẻ em (mạng Crnet) đã lên tới hơn 30 thành viên với các cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em. Hội là thành viên của một số mạng lưới các tổ chức quốc tế và khu vực như: Hội đồng phúc lợi xã hội quốc tế (ICSWW), thành viên sáng lập của Liên minh quyền trẻ em châu Á (CRC ASEAN), là đối tác chiến lược với UNICEF, các tổ chức LHQ và tổ chức phi chính phủ quốc tế có nhiều đóng góp về nguồn lực, kỹ thuật về quyền trẻ em.

Những kết quả hoạt động trên khẳng định sự đúng đắn trong việc hoạch định chiến lược phát triển tổ chức của hội và quan điểm xã hội hóa công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em theo tinh thần Chỉ thị  số 20 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”.

Kết quả hoạt động của hội thời gian qua cho thấy, nếu biết phát huy tâm huyết, khả năng của cán bộ, hội viên, nắm vững chức năng, nhiệm vụ của hội, chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, biết tổ chức, vận động, hợp tác với các tổ chức trong nước, quốc tế cùng quan tâm, vai trò của các tổ chức xã hội sẽ được khẳng định, đóng góp cho sự phát triển vì một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em Việt Nam.

Theo Nhandan.vn