Thứ ba,  05/07/2022

Kiểm tra tình hình thực hiện các chính sách dân tộc thiểu số tại Đắk Nông

Trong 3 ngày từ 10 - 13/11, Ðoàn công tác của Ủy ban Dân tộc Chính phủ đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về tình hình thực hiện các chính sách dân tộc, phát triển nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh này.

Trong 3 ngày từ 10 – 13/11, Ðoàn công tác của Ủy ban Dân tộc Chính phủ đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về tình hình thực hiện các chính sách dân tộc, phát triển nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh này.

UBND tỉnh Đắk Nông cho biết: Đắk Nông có 40 dân tộc; trong đó, dân tộc thiểu số có khoảng hơn 172.000 người, chiếm tỷ lệ 32%. Những năm qua, Nhà nước và địa phương đã tập trung đầu tư phát triển kinh tế – xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Nhờ đó, sản xuất và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương không ngừng được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số chỉ còn 10,23%; tuổi thọ bình quân chung năm 2013 đạt 72,5 tuổi, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng là 22,8%. Từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh đã đào tạo, bồi dưỡng cho 2.036 lượt cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số. Các chính sách dân tộc của Ðảng và Nhà nước như: hỗ trợ đất sản xuất, định canh – định cư, hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, giáo dục – dạy nghề, y tế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở… đều đã và đang được thực hiện với kết quả khá cao.

Trong gần 10 năm qua, bằng các nguồn vốn khác nhau, tỉnh Đắk Nông đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng như: trường học, công trình giao thông, công trình nước sinh hoạt tập trung, công trình thủy lợi vừa và nhỏ phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt; công trình chợ nông thôn, công trình nhà sinh hoạt văn hoá cộng đồng, hệ thống thủy lợi; cấp Thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho gần 172 ngàn đồng bào dân tộc thiểu số, đạt 100%…

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông cũng kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương cần tăng mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư các dự án trọng điểm ở Đắk Nông để địa phương sắp xếp, bố trí ổn định dân di cư tự do, nhất là tại các huyện Tuy Ðức và Ðắk Glong, đồng thời cần bố trí nguồn vốn đầu tư kịp thời và rút ngắn thời gian thực hiện chính sách.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Trịnh Công Khanh, Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc của Ủy ban Dân tộc Chính phủ ghi nhận những kết quả đã đạt dược của tỉnh Đắk Nông trong việc thực hiện các chính sách dân tộc, phát triển nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số tại địa phương. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới tỉnh Đắk Nông tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước tại địa phương. Đồng chí cũng ghi nhận những kiến nghị của Đắc Nông và sẽ báo cáo Chính phủ những kiến nghị này của tỉnh.

Trước đó, trong các ngày 11/12, Đoàn công tác đã làm việc với Đảng ủy và chính quyền 2 xã là Quảng Trực, Quảng Tâm, huyện Tuy Đức (Đắk Nông); đi tìm hiểu và kiểm tra thực tế một số công trình nước sinh hoạt tập trung, nước sinh hoạt phân tán; thăm một số gia đình được hưởng chính sách hỗ trợ trực tiếp, chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, chính sách cấp phát Thẻ bảo hiểm Y tế; gặp gỡ và trao đổi với một số học sinh Trung học cơ sở về việc thực hiện hỗ trợ một số chính sách liên quan đến giáo dục./

Theo Dangcongsan.vn