Thứ bảy,  25/06/2022

Thanh tra toàn diện các cơ sở y, dược ngoài công lập tại năm thành phố

Tại Thông báo số 416/TB-VPCP ngày 11-11 Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo Bộ Y tế tăng cường bộ máy và năng lực thanh tra y tế, trước mắt thực hiện thanh tra toàn diện các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập (YDNCL) tại năm thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Ðà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ, sau đó xem xét mở rộng ra các tỉnh, thành phố khác.

Tại Thông báo số 416/TB-VPCP ngày 11-11 Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo Bộ Y tế tăng cường bộ máy và năng lực thanh tra y tế, trước mắt thực hiện thanh tra toàn diện các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập (YDNCL) tại năm thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Ðà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ, sau đó xem xét mở rộng ra các tỉnh, thành phố khác.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hành nghề YDNCL, trong đó có các quy định quản lý nhà nước đối với hai loại dịch vụ đặc thù ảnh hưởng đến sức khỏe là giải phẫu thẩm mỹ và spa, mát-xa, đề xuất sửa đổi bổ sung cần thiết. Gấp rút hoàn thiện dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế trình Chính phủ ban hành.

 Bộ Y tế chủ trì, phối hợp các địa phương hướng dẫn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập (CSKCBNCL) thực hiện bốn công khai: Giấy phép hoạt động bao gồm phạm vi chuyên môn được phép hoạt động, thời gian hoạt động; nhân lực hành nghề ghi rõ tên, bằng cấp người phụ trách chuyên môn và những người hành nghề; giá dịch vụ khám, chữa bệnh; tên và địa chỉ cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp để người dân biết và phản ánh khi có sai phạm. Các thông tin này công khai tại CSKCBNCL và trên trang thông tin điện tử của cơ sở này.

Theo Nhandan.vn