Thứ bảy,  24/02/2024

Góp ý kiến dự thảo các văn bản trình HĐND tỉnh, công nhận biểu trưng chính thức của tỉnh

LSO - Chiều 15/11/2013, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã chủ trì buổi họp liên ngành để góp ý kiến dự thảo các văn bản trình HĐND tỉnh công nhận biểu trưng (lô gô) chính thức của tỉnh Lạng Sơn.

LSO – Chiều 15/11/2013, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã chủ trì buổi họp liên ngành để góp ý kiến dự thảo các văn bản trình HĐND tỉnh công nhận biểu trưng (lô gô) chính thức của tỉnh Lạng Sơn.

                     

                                                    Lô gô mang mã số 18

Tham dự buổi họp có 18 thành viên đại diện các sở, ngành: Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ, UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ; Sở  Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan báo chí của tỉnh…

Thực hiện Thông báo số 476-TB/TU ngày 25/5/2007, của Tỉnh uỷ, về chủ trương xây dựng Biểu trưng tỉnh Lạng Sơn, từ tháng 11/2007, tỉnh đã thành lập Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác lô gô tỉnh. Sau một thời gian triển khai và qua nhiều bước thẩm định, trưng cầu ý kiến của nhiều ngành và đông đảo nhân dân. Đến 9/11/2009, Hội đồng thẩm định đã chọn được một tác phẩm xuất sắc mang mã số 18, của tác giả Trần Hoài Đức, địa chỉ 81 Lê Văn Hưu, Hà Nội.

Nhân dịp kỷ niệm 180 năm ngày thành lập tỉnh 4/11/2010, biểu trưng (lô gô) được sử dụng. Từ đó đến nay, lô gô mang mã số 18 được sử dụng rộng rãi trong việc trang trí, quảng bá … Tại buổi họp các thành viên đã đồng tình ý kiến sử dụng lô gô mã số 18 làm biểu trưng chính thức của tỉnh Lạng Sơn; đồng thời tham góp 8 ý kiến về nội dung, kết cấu văn bản cho Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết, “Về việc công nhận biểu trưng chính thức tỉnh Lạng Sơn” để trình kỳ họp HĐND tỉnh Lạng Sơn khoá XV, kỳ họp thứ 8 thông qua.

Tin ảnh: Phan Cầu