Thứ sáu,  01/07/2022

Tăng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1-1-2014

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 182/2013/NÐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng (MLTTV) đối với người lao động (NLÐ) làm việc ở doanh nghiệp (DN), HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động, thay thế Nghị định số 103/2012/NÐ-CP ngày 4-12-2012.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 182/2013/NÐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng (MLTTV) đối với người lao động (NLÐ) làm việc ở doanh nghiệp (DN), HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động, thay thế Nghị định số 103/2012/NÐ-CP ngày 4-12-2012.

Theo đó, từ ngày 1-1-2014 sẽ áp dụng MLTTV từ 1,9 triệu đến 2,7 triệu đồng/tháng đối với NLÐ làm việc ở DN, HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Ðối tượng áp dụng gồm: DN thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật DN (kể cả DN có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam); HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với DN từ ngày 1-1-2014 như sau: Vùng I: 2,7 triệu đồng/tháng; Vùng II: 2,4 triệu đồng/tháng; Vùng III: 2,1 triệu đồng/tháng; Vùng IV: 1,9 triệu đồng/tháng. Như vậy, MLTTV mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng từ 250 nghìn đến 350 nghìn đồng/tháng. Nghị định cũng nêu rõ, MLTTV như trên là cơ sở để DN và NLÐ thỏa thuận tiền lương, bảo đảm mức tiền lương tính theo tháng trả cho NLÐ chưa qua đào tạo làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn MLTTV. Mức lương thấp nhất trả cho NLÐ đã qua học nghề (kể cả lao động do DN tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với MLTTV.

Căn cứ vào MLTTV nêu trên, DN xác định, điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương của DN và mức lương ghi trong hợp đồng lao động của NLÐ cho phù hợp quy định của pháp luật lao động. Nghị định cũng khuyến khích các DN thỏa thuận, trả lương cho NLÐ cao hơn MLTTV quy định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 31-12-2013. MLTTV quy định tại nghị định này được áp dụng từ ngày 1-1-2014.

Hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định số 68/2013/QÐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp (TTTNN). Theo đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất vốn vay thương mại đối với các khoản vay dài hạn, trung hạn, ngắn hạn để mua máy, thiết bị nhằm giảm TTTNN. Có bảy nhóm danh mục máy, thiết bị được hỗ trợ thuộc các lĩnh vực canh tác, chăm sóc, thu hoạch chăn nuôi, nuôi trồng và thu hoạch thủy sản, đánh bắt hải sản, kho chứa và bảo quản nông sản, các loại máy kéo và động cơ đi-ê-den sử dụng trong nông nghiệp…

Tăng cường giao thông đường sắt đô thị bền vững tại Hà Nội

Tại Quyết định số 2205/QÐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Tăng cường giao thông đô thị bền vững cho Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội” vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Quỹ Công nghệ sạch (CTF). UBND thành phố Hà Nội làm chủ quản Dự án, được thực hiện từ năm 2014 đến 2018, mức vốn đầu tư 59 triệu USD, trong đó vốn ODA 53,2 triệu USD, vốn đối ứng 5,8 triệu USD do ngân sách TP Hà Nội tự thu xếp. Dự án nhằm phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) đa phương thức, thân thiện môi trường; khuyến khích hành khách chuyển từ sử dụng các phương tiện cá nhân sang sử dụng phương tiện VTHKCC, hướng tới tầm nhìn phát triển Thủ đô trở thành đô thị sinh thái, văn minh và hiện đại.

Khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2174/QÐ-TTg phê duyệt Ðề án Khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2013 – 2020. Ðề án đặt mục tiêu, về tài chính đất đai, đổi mới, hoàn thiện chính sách tài chính về đất đai, Nhà nước chủ động điều tiết giá đất trong thị trường bằng quan hệ cung – cầu; bảo đảm xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Trong giai đoạn từ 2011 – 2020, tổng thu ngân sách nhà nước về đất đai dự báo đạt 700 nghìn tỷ đồng, bình quân thu hằng năm đạt 70 nghìn tỷ đồng. Về khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản nhà nước, phấn đấu đến năm 2020, hoàn thành việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, cơ sở phải di dời theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Số tiền thu được từ việc chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bán, chuyển nhượng cơ sở nhà, đất (cũ) dự báo đạt khoảng 18 nghìn tỷ đồng.

Sáp nhập Ngân hàng Ðại Á và Ngân hàng Phát triển TP Hồ Chí Minh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 2687/QÐ-NHNN về việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Ðại Á và Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Ðại Á và Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Ngân hàng TMCP Ðại Á. Ngân hàng TMCP Ðại Á có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cho Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20-12.

Theo Nhandan.vn