Thứ ba,  05/07/2022

Công bố quyết định và trao bằng công nhận 5 di tích Quốc gia

LSO-Ngày 23/11/2013, tại hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch tổ chức lễ kỷ niệm Ngày di sản văn hóa và công bố quyết định trao bằng công nhận di tích cấp Quốc gia.

LSO-Ngày 23/11/2013, tại hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch tổ chức lễ kỷ niệm Ngày di sản văn hóa và công bố quyết định trao bằng công nhận di tích cấp Quốc gia.

Sau khi ôn lại truyền thống ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, đại diện sở VH-TT&DL tỉnh đã công bố các Quyết định công nhận 5 di tích xếp hạng Quốc gia trên địa bàn tỉnh. Bao gồm: Di tích Khảo cổ khu vực Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình), Di tích kiến trúc nghệ thuật đền Cửa Đông, Cửa Tây, Cửa Nam và Cửa Bắc (thành phố Lạng Sơn).

Biểu diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm Ngày di sản văn hóa

Phát biểu tại buổi lễ, tiến sĩ Hoàng Văn Páo, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh khẳng định, di sản văn hóa là tài sản vô giá, là cốt lõi của bản sắc dân tộc, góp phần gắn kết các cộng đồng địa phương trong và ngoài tỉnh. Thời gian tới, bên cạnh những chính sách đầu tư của Đảng, Nhà nước, rất cần sự quan tâm của các cấp, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn di sản, phát huy thuần phong mỹ tục của dân tộc mình để di sản ấy được bảo tồn và tôn vinh trong cộng đồng.

NGỌC HIẾU