Chủ nhật,  03/07/2022

Công đoàn Viên chức tỉnh: Những thành tựu trong nhiệm kỳ đầu tiên

LSO-Thành lập từ tháng 10/2009, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh đã ổn định, đi vào hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ), đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

LSO-Thành lập từ tháng 10/2009, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh đã ổn định, đi vào hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ), đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

LĐLĐ thành phố kiểm tra tại Công ty TNHH Huy Hoàng – Ảnh: NH  

Sau 5 năm đi vào hoạt động, CĐVC tỉnh hiện có 48 công đoàn cơ sở (CĐCS) với 3.246 CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn  (tăng 324 đoàn viên so với đầu nhiệm kỳ). Nhận thức rõ vai trò của công đoàn trong việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của CCVCLĐ, CĐVC tỉnh đã chỉ đạo và hướng dẫn các CĐCS tham gia với chính quyền đồng cấp tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan đến chế độ, chính sách đối với người lao động. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở luôn được quan tâm làm tốt. Hàng năm, 100% CĐCS trực thuộc đã chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức hội nghị CBCC, đại hội công nhân viên chức. 100% CĐCS có uỷ ban kiểm tra và ban thanh tra nhân dân duy trì hoạt động tốt. Việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến ĐV, CCVCLĐ như nâng lương, chuyển ngạch, thanh toán các chế độ BHYT, BHXH, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho CBCCVCLĐ được thực hiện thường xuyên, đảm bảo công khai, dân chủ. Trong nhiệm kỳ qua, có 3.685 lượt CBCCVCLĐ được nâng lương, nâng ngạch đúng kỳ hạn. Cùng với đó, việc tuyên truyền phổ biến pháp luật của Nhà nước đến CCVCLĐ đã có những chuyển biến tích cực và đi vào chiều sâu. CĐVC tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là những luật có liên qua trực tiếp đến ĐV, CCVCLĐ, như: Luật Thanh tra, Luật CBCC, Luật Viên chức, Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động… Đồng thời, vận động ĐVCĐ tham gia các cuộc thi tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, thi tìm hiểu pháp luật về Phòng, chống tham nhũng, thi tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia với tổng số bài dự thi là 2.646 bài.

Song song với tuyên truyền, các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã được phát động rộng rãi trong CCVCLĐ. Các CĐCS đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức tốt các phong trào thi đua bằng việc lồng ghép gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của tỉnh, của đất nước, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, nổi bật là phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí”; “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”… Trong nhiệm kỳ qua, các CĐCS  trực thuộc đã giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng 330 đoàn viên ưu tú, trong đó 313 đoàn viên được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Bình quân hàng năm có 95,8% CĐCS đạt cơ quan an toàn, cơ quan văn hoá; tỷ lệ CĐCS vững mạnh đạt từ 75% đến 85%.

Với những thành tích đạt được, CĐVC tỉnh đã vinh dự được nhận cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Nhiều tập thể và cá nhân được nhận các danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước trong quá trình công tác và tham gia hoạt động công đoàn. Phát huy những kết quả sau nhiệm kỳ đầu tiên đã đạt được, thời gian tới, CĐVC tỉnh tiếp tục triển khai các chế độ, chính sách pháp luật có liên quan đến NLĐ; động viên CBCCVCLĐ tích cực nghiên cứu, tham mưu với cấp ủy, chính quyền, ban hành các chính sách, chế độ có liên quan đến quyền lợi của người lao động như: chính sách tuyển dụng, đào tạo, tiền lương, nhà ở cho người thu nhập thấp… Đồng thời nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của CĐCS sao cho thiết thực, hiệu quả và phù hợp với đặc thù công tác ở từng cơ quan, đơn vị, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

TÔ ÁI