Thứ ba,  05/07/2022

Việt Nam bảo đảm quyền bình đẳng mọi người trong hôn nhân, gia đình

Ngày 25-11, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Diễn đàn đối thoại chính sách pháp luật lần thứ hai năm 2013 với chủ đề: Ðánh giá tổng quan dự án Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi).

Ngày 25-11, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Diễn đàn đối thoại chính sách pháp luật lần thứ hai năm 2013 với chủ đề: Ðánh giá tổng quan dự án Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi).

Các chuyên gia đã trao đổi những quan điểm liên quan đến các khía cạnh trong mối quan hệ hôn nhân và gia đình, trong đó nổi lên vấn đề giới tính và quan hệ hôn nhân giữa các cặp đồng tính, người chuyển giới. Ðây cũng là vấn đề nằm trong Dự án Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) đang được xây dựng và trình Quốc hội cho ý kiến. Các chuyên gia đều cho rằng, theo luật pháp quốc tế về quyền con người, những người đồng tính, chuyển đổi giới tính có quyền bình đẳng về tất cả mọi phương diện, trong đó có hôn nhân và gia đình với bất kỳ các cá nhân nào khác trong xã hội.

Theo Bộ Tư pháp, quan điểm chỉ đạo của Chính phủ Việt Nam trong quá trình soạn thảo Dự án Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) là tôn trọng và có cơ chế pháp lý đầy đủ để bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới. Bảo vệ bà mẹ, trẻ em và những người yếu thế khác. Bảo đảm quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức khác có liên quan, lợi ích gia đình, Nhà nước và xã hội.

Diễn đàn là cơ hội để Việt Nam tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế về hôn nhân và gia đình, phù hợp với đặc điểm văn hóa, pháp lý và điều kiện kinh tế – xã hội của Việt Nam, bảo đảm sự tương thích giữa pháp luật về hôn nhân và gia đình của Việt Nam với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Theo Nhandan.vn