Thứ tư,  06/07/2022
Hoạt động thanh tra, kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường:

Tập trung phần lớn vào lĩnh vực đất đai

LSO-Thời gian qua, với sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự hỗ trợ các ngành, địa phương, công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường (TN&MT) đã đạt được kết quả nhất định. Trong đó công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là liên quan đến lĩnh vực đất đai được tiến hành thường xuyên và xử lý kịp thời.

LSO-Thời gian qua, với sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự hỗ trợ các ngành, địa phương, công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường (TN&MT) đã đạt được kết quả nhất định. Trong đó công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là liên quan đến lĩnh vực đất đai được tiến hành thường xuyên và xử lý kịp thời.

Cán bộ Sở TN&MT kiểm tra đo đạc đất đai trên địa bàn huyện Lộc Bình

Chánh Thanh tra Sở TN&MT cho biết: Để thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra sở đã xây dựng kế hoạch, tập trung thanh tra đối với lĩnh vực ngành quản lý và xử lý các vi phạm liên quan; tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Năm 2013, sở đã chú trọng thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về  đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh. Bởi đây là lĩnh vực có tính chất phức tạp, có nhiều đơn thư khiếu nại nhất (chiếm trên 80% tổng số đơn thư khiếu nại).

Cụ thể, sở đã tập trung công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân. Thành lập Tổ tư vấn giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền của ngành nhằm tăng hiệu quả giải quyết dứt điểm các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Từ đầu năm 2013 đến nay, Thanh tra sở TN&MT đã tiếp nhận 40 vụ khiếu nại, tố cáo, trong đó có 29 vụ khiếu nại, 1 vụ tố cáo, đề nghị và phản ánh 10 vụ. Nội dung các vụ việc chủ yếu là liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất đai. Các vụ việc đã được thẩm tra, xác minh, báo cáo kiến nghị lãnh đạo sở TN&MT giải quyết hoặc tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết. Kết quả giải quyết được 38/40 vụ, đạt 95%. Qua giải quyết đã khẳng định quyền sử dụng 63.373,7m2 đất cho nhà nước, trả lại cho các cá nhân 37.487m2 đất; thu về cho ngân sách nhà nước 160 triệu đồng. Cùng với đó, trong năm nay, sở TN&MT đã tổ chức thực hiện 9 cuộc thanh tra, nội dung tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm về đất đai. Từ đó, đã phát hiện những yếu kém, hạn chế trong công tác quản lý đất đai, chấn chỉnh và kiến nghị xử lý kịp thời các sai phạm, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn trật tự, kỷ cương và tăng cường hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước đối với đất đai. Thông qua các kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban  hành 2 quyết định xử lý vi phạm, Chánh Thanh tra sở TN&MT đã ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là trên 600 triệu đồng; thu hồi diện tích 2.449, 68m2 đất giao UBND thành phố Lạng Sơn quản lý và sử dụng theo quy hoạch.

Mặt khác, các phòng chuyên môn của sở cũng chủ động kiểm tra và tham gia phối hợp với các đoàn của tỉnh, huyện tiến hành kiểm tra các hoạt động quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản, đất đai, nước, bảo vệ môi trường. Năm 2013, sở đã kiểm tra đối với 13 đơn vị khai thác khoáng sản, kiểm tra đột xuất, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 8 đối tượng vi phạm về hoạt động khoáng sản, chuyển cấp có thẩm quyền xử phạt theo quy định, thu nộp ngân sách nhà nước 47 triệu đồng (chủ yếu là khai thác cát, sỏi trái phép ở địa bàn huyện Cao Lộc, Lộc Bình và Đình Lập). Ở lĩnh vực bảo vệ môi trường, Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh đã chủ trì và phối hợp kiểm tra được 12 đơn vị sản xuất, kinh doanh. Nhìn chung các đơn vị đều chấp hành nghiêm túc các quy định về lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra nhắc nhở 2 đơn vị chưa đi vào sản xuất chính thức, sản xuất cầm chừng phải lập sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại là cơ sở sản xuất nông cụ (thôn Rừng Cấm, xã Hòa Lạc, Hữu Lũng); doanh nghiệp tư nhân Sơn Đức. Cùng với công tác thanh tra kiểm tra, thanh tra sở chú trọng tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước cho người dân và thực hiện tốt công tác hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh.

Có thể nói, trong bối cảnh xã hội càng phát triển thì nhu cầu sử dụng năng lượng, tài nguyên và khối lượng xả thải ra môi trường sẽ ngày càng lớn. Vì vậy việc khiếu nại, tố cáo về tranh chấp đất đai vẫn luôn chiếm tỷ lệ cao trong các đơn thư, sẽ là những khó khăn, thách thức đối với công tác thanh tra của Sở. Để công tác quản lý nhà nước về TN&MT đạt hiệu quả cao hơn nữa, thời gian tới sở tiếp tục đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, thanh tra viên. Đổi mới hoạt động thanh tra, chủ động và linh hoạt trong triển khai công tác, tăng cường phối hợp, kết hợp, tránh chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức các cuộc thanh, kiểm tra theo chuyên đề… qua đó góp phần đưa công tác quản lý nhà nước về TN&MT đi vào nề nếp và ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu quản lý trong thời kỳ mới.

XUÂN HƯƠNG