Thứ sáu,  01/07/2022
Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn:

Phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm, công trình có giá trị cao

LSO-“Phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật (VHNT) có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, thấm nhuần tính nhân văn, dân chủ, có tác dụng sâu sắc xây dựng con người mới” là mục tiêu luôn được Hội VHNT Lạng Sơn xác định rõ trong phương hướng hoạt động nhiệm kỳ qua.

LSO-“Phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật (VHNT) có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, thấm nhuần tính nhân văn, dân chủ, có tác dụng sâu sắc xây dựng con người mới” là mục tiêu luôn được Hội VHNT Lạng Sơn xác định rõ trong phương hướng hoạt động nhiệm kỳ qua. Từ đó, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; thực hiện Nghị quyết số 23 – NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”…

Lễ hội xuân hàng năm luôn là chủ đề thu hút các văn nghệ sĩ sáng tác

Trong nhiệm kỳ qua (2008 – 2013), Hội VHNT Lạng Sơn luôn đẩy mạnh các hoạt động thiết thực, cụ thể, trong đó đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao phẩm chất, đạo đức, bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ cho đội ngũ văn nghệ sĩ. Cùng với đó, phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng đội ngũ, phát hiện, bồi dưỡng tài năng, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; nâng cao chất lượng các hoạt động VHNT; đầu tư và khuyến khích sáng tạo tác phẩm; làm tốt công tác xuất bản, nâng cao chất lượng cả về nội dung lẫn hình thức các xuất bản phẩm… Do đó, đời sống VHNT đã diễn ra sôi động, tích cực, phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, đạt được những thành tựu ý nghĩa. Hoạt động VHNT và đội ngũ văn nghệ sĩ Lạng Sơn đã, đang phát huy rõ nét hơn vai trò, vị trí  góp sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của địa phương, đất nước.

Chúng ta dễ dàng thấy được những thành quả đáng trân trọng của VHNT Lạng Sơn. Cụ thể, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 46 hội viên. Hiện nay, Hội VHNT Lạng Sơn có 228 hội viên. Ở những chi hội chuyên ngành trung ương bước đầu đã có những hội viên trẻ được kết nạp. Các chi hội chuyên ngành trung ương trở thành những hạt nhân trong phong trào sáng tạo nghệ thuật. Và, không chỉ phát triển lớn mạnh về tổ chức, hội viên mà số lượng, chất lượng các tác phẩm cũng tăng lên. Các cuộc thi sáng tác văn học được tổ chức hàng năm đã thúc đẩy mạnh mẽ phong trào sáng tác, phát hiện, bồi dưỡng tài năng văn học. Bên cạnh lực lượng sáng tác cao tuổi vẫn hăng say, bền bỉ trong sáng tạo, xuất hiện một đội ngũ kế cận với  cách thể hiện khá mới mẻ, phong phú, gần gũi với hiện thực cuộc sống. Hội cũng thường xuyên chủ trì các hội thảo chuyên đề về các lĩnh vực VHNT và định hướng sáng tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động lý luận phê bình VHNT. Đáng chú ý, lĩnh vực thơ được duy trì và khẳng định cả về tác giả và tác phẩm. Hàng năm, hội đều tổ chức tốt Ngày thơ Việt Nam thu hút đông đảo công chúng, bạn yêu thơ. Lĩnh vực nghiên cứu, sưu tầm VHNT và sáng tác bằng tiếng dân tộc có nhiều đóng góp trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đối với lĩnh vực Âm nhạc – Sân khấu, các hội viên chuyên ngành đóng góp nhiều tác phẩm mới ca ngợi quê hương, đất nước đổi mới; nhiều tác phẩm được dàn dựng tham dự các liên hoan, hội diễn của địa phương, ngành, tỉnh và trung ương…

Trong 5 năm qua, mỹ thuật Lạng Sơn cũng có nhiều nỗ lực. Nhiều tác phẩm phản ánh về quê hương Xứ Lạng với những sắc thái vùng miền rõ nét. Hội VHNT Lạng Sơn phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam đăng cai tổ chức thành công triển lãm Mỹ thuật khu vực tại địa phương, góp phần tạo nên không khí sáng tác sôi động và nâng cao tính chuyên nghiệp. Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Lạng Sơn cũng đã được thành lập. Góp phần làm nên thành tựu của VHNT tỉnh còn phải nhắc đến chuyên ngành nhiếp ảnh. Tiêu biểu nhất, tham dự các liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc, nhiếp ảnh Lạng Sơn đã đạt được các loại huy chương qua các kỳ liên hoan. Với những thành tích đó,  Lạng Sơn đã được trao 03 giải đồng đội.  Đây thực sự là những cố gắng, nỗ lực lớn của các hội viên, tác giả. Năm 2014, Lạng Sơn vinh dự  nhận cờ đăng cai tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ XIV.

Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội VHNT đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Từ năm 2009 đến nay, đã có hơn 30 tác phẩm được trao giải thưởng cấp tỉnh, 01 tác phẩm được trao giải thưởng cấp Trung ương; Hội VHNT Lạng Sơn được Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động tặng bằng khen năm 2010.

Có thể khẳng định, năm năm – một chặng đường chưa phải là dài, song văn nghệ sĩ, Hội VHNT Lạng Sơn cũng đã đạt được nhiều thành tựu, dấu ấn đậm nét. Bà Lộc Bích Kiệm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội VHNT Lạng Sơn cho biết, thời gian tới, hội tiếp tục khuyến khích, động viên văn nghệ sĩ sáng tạo để có nhiều tác phẩm, công trình có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật; đẩy mạnh các sáng tạo VHNT mang bản sắc văn hóa Xứ Lạng; xây dựng môi trường VHNT lành mạnh; kiên quyết ngăn chặn các khuynh hướng nghệ thuật phản dân tộc, các biểu hiện của “diễn biến hòa bình” trên mặt trận VHNT. Đồng thời, làm tốt vai trò tập hợp hội viên; đẩy mạnh phong trào sáng tác của các chuyên ngành; phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng văn nghệ sĩ trẻ, tài năng; phấn đấu có được những tác phẩm xứng tầm phản ánh sức sống, vốn văn hóa, tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Cảnh thiên nhiên trên đỉnh đèo Lũng Pa, huyện Văn Quan   

Tin rằng, với sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh, sự tạo điều kiện của Ủy ban toàn quốc liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, các hội chuyên ngành trung ương, sự phối kết hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, cùng những cố gắng, nỗ lực của mỗi hội viên, Hội VHNT Lạng Sơn sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp.

HOÀNG THỊNH