Chủ nhật,  03/07/2022

Xây dựng lực lượng lao động hiện đại ở Việt Nam

Ngày 29-11, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam công bố Báo cáo Phát triển Việt Nam 2014 với tựa đề "Phát triển kỹ năng: Xây dựng lực lượng lao động cho một nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam".

Ngày 29-11, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam công bố Báo cáo Phát triển Việt Nam 2014 với tựa đề “Phát triển kỹ năng: Xây dựng lực lượng lao động cho một nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam”.

Báo cáo đánh giá, tỷ lệ lao động Việt Nam có kỹ năng đọc, viết và tính toán cao hơn so với các nước khác, kể cả các nước giàu có hơn Việt Nam, nhưng một lực lượng lao động có kỹ năng cao mới sẽ là chìa khóa thành công trong chuyển đổi kinh tế. WB cũng khuyến nghị, Chính phủ cần có hành động ngay vì những thay đổi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo có thể phải cần đến một thế hệ để xây dựng một lực lượng lao động được trang bị đúng những kỹ năng phù hợp. Việt Nam cần tập trung vào việc nâng cao năng suất của lực lượng lao động nhằm đáp ứng những yêu cầu mới trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường theo hướng công nghiệp và hiện đại. Người lao động Việt Nam cần trang bị các kỹ năng nhận thức, hành vi và kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu đang thay đổi của người sử dụng lao động.

Theo Nhandan.vn