Thứ năm,  29/02/2024

Hữu Lũng: Phát động Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/ AISD

LSO-Ngày 1/12/2013, Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AISD huyện Hữu Lũng đã tổ chức lễ phát động Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AISD. Tham gia lễ phát động gồm có 200 cán bộ, hội viên khối đoàn thể; 120 đoàn viên thanh niên và hơn 700 em học sinh trong huyện.

LSO-Ngày 1/12/2013, Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AISD huyện Hữu Lũng đã tổ chức lễ phát động Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AISD. Tham gia lễ phát động gồm có 200 cán bộ, hội viên khối đoàn thể; 120 đoàn viên thanh niên và hơn 700 em học sinh trong huyện.

Đoàn thanh niên diễu hành trên tuyến quốc lộ 1A

Tính đến tháng 4/2013, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có 3.349 người nhiễm HIV, trong đó 1.960 người chuyển sang giai đoạn AISD. Riêng trên địa bàn huyện Hữu Lũng tính đến thời điểm hiện nay, đã có 191 người nhiễm HIV, trong đó 150 người đã chuyển sang giai đoạn AISD  và có 114 người tử vong. Để tuyên truyền và vận động có hiệu quả, Ban Chỉ đạo đã tổ chức buổi diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường từ thị trấn đến các xã: Minh Sơn, Sơn Hà, Đồng Tân, Cai Kinh. Thông qua tuyên truyền cổ động trực quan người dân hiểu rõ hơn về căn bệnh thế kỷ; các  biện pháp phòng, chống, đồng thời không nên kỳ thị, phân biệt đối xử với những người nhiễm HIV/AISD, tích cực và cùng nhau đẩy lùi sự lây lan của căn bệnh HIV/AISD trong cộng đồng.

Triệu Miền