Thứ năm,  30/06/2022

Chỉ thị 29 của Ban Bí thư: Động lực để thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn lao động

Thời gian qua, công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã được Ðảng, Nhà nước quan tâm và đạt được những kết quả quan trọng. Để làm tốt hơn nữa công tác này, ngày 19/8/2013, Ban Bí thư Trung ương Ðảng ban hành Chỉ thị số 29-CT/TW về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Thời gian qua, công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã được Ðảng, Nhà nước quan tâm và đạt được những kết quả quan trọng. Để làm tốt hơn nữa công tác này, ngày 19/8/2013, Ban Bí thư Trung ương Ðảng ban hành Chỉ thị số 29-CT/TW về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Có một thực tế là, trong thời gian qua, công tác ATVSLĐ đã được Ðảng, Nhà nước ta cùng với các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm và đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn tồn tại những hạn chế, yếu kém. Nhiều tổ chức, cá nhân sử dụng lao động chưa nêu cao trách nhiệm, vi phạm các quy định pháp luật về ATVSLĐ. Phần lớn người lao động còn hạn chế về kiến thức, kỹ năng và thiếu chủ động trong phòng ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; chưa thực hiện đúng quy định về khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Tình trạng mất ATVSLĐ trong các cơ quan, doanh nghiệp, khu vực nông nghiệp, nông thôn, làng nghề xảy ra khá phổ biến; TNLĐ, người bị tai nạn, người mắc bệnh nghề nghiệp có xu hướng gia tăng. Trong đó, có nhiều vụ nghiêm trọng, gây tổn thất lớn về người và tài sản, để lại hậu quả nặng nề, lâu dài cho người lao động và xã hội.

Tại Lễ phát động Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ và PCCN lần thứ 15 năm 2013 (tổ chức tại tỉnh Bắc Giang),
Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Phạm Thị Hải Chuyền trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
cho 5 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ và PCCN năm 2012. (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Theo số liệu báo cáo của Cục An toàn lao động, thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, những năm qua, số vụ TNLĐ, số người chết và bị thương do TNLĐ gây thiệt hại lớn về tài sản có xu hướng tăng: năm 2011, cả nước xảy ra 5.896 vụ TNLĐ làm 6.967 người bị nạn, trong đó 574 người chết, 1.314 người bị thương nặng. Đến năm 2012, cả nước xảy ra 5.777 vụ TNLĐ làm 6.967 người bị nạn, trong đó có 552 số vụ TNLĐ chết người, làm 606 người bị chết và 1.470 người bị thương nặng. Như vậy, năm 2012, số vụ TNLĐ tăng 14,49%, số nạn nhân tăng 13,2% và số người chết tăng 5,6% so với năm 2011.

Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước đã xảy ra 3.322 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 3.431 người bị nạn, gây thiệt hại gần 45 tỷ đồng. Các vụ TNLĐ này khiến 323 người chết, 759 người bị thương nặng. Thiệt hại về vật chất (chi phí cho tiền thuốc, mai táng, tiền bồi thường cho gia đình người chết và người bị thương…) là 39,32 tỷ đồng, thiệt hại về tài sản là 5,06 tỷ đồng. Tổng số ngày nghỉ do TNLĐ lên tới trên 38.000 ngày. Như vậy, so với 6 tháng đầu năm 2012, số vụ TNLĐ tăng 262 vụ, tổng số nạn nhân tăng 271 người (tăng 8,6%). Số vụ TNLĐ chết người tăng 49 vụ (19,1%) và số người chết tăng 44 người (15,8%)…

Rõ ràng, hậu quả của mất ATVSLĐ là rất nặng nề đối với xã hội. Cũng chính vì vậy mà trong Chỉ thị 29-CT/TW, Ban Bí thư đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tập trung đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chủ động bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động cho cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và toàn xã hội. Đặc biệt cần chú trọng tăng cường công tác đào tạo, nâng cao hiểu biết, kỹ năng phòng tránh TNLĐ, bệnh nghề nghiệp và bảo đảm vệ sinh lao động cho người lao động. Các cơ sở đào tạo, giáo dục, đặc biệt là đào tạo nghề, các doanh nghiệp cần có biện pháp lồng ghép giữa việc đào tạo kiến thức chuyên môn, nâng cao tay nghề với việc nâng cao trình độ, kỹ năng phòng ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm vệ sinh lao động cho người lao động.

Bên cạnh đó, Ban Bí thư cũng yêu cầu các cấp, ngành tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ. Trong đó, tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, người sử dụng lao động để xảy ra mất ATVSLĐ.

Chỉ thị cũng nêu rõ: Ðổi mới cơ chế, đa dạng hóa nguồn lực xã hội trong thực hiện công tác ATVSLĐ theo hướng ưu tiên cho các hoạt động phòng ngừa, quản lý rủi ro, làm rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc đầu tư cho công tác ATVSLĐ. Đặc biệt, cần có chính sách bồi thường TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; cơ chế đầu tư cho hoạt động phục hồi chức năng cho người bị tai nạn, bảo đảm công bằng và cuộc sống cho người bị nạn và thân nhân. Đồng thời quan tâm chăm sóc sức khỏe người lao động, thường xuyên khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động; củng cố và hoàn thiện các cơ sở điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động cho người lao động.

Cùng với đó cần đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ trong sản xuất, sử dụng trang thiết bị bảo đảm ATVSLĐ, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động, đặc biệt là trong những ngành nghề, lĩnh vực có nguy cơ cao về TNLĐ, bệnh nghề nghiệp. Bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương, tổ chức công đoàn, các đoàn thể nhân dân về công tác này. Ban Bí thư cũng yêu cầu đẩy mạnh triển khai các hoạt động đối ngoại trong khuôn khổ khu vực ASEAN và quốc tế, từ đó tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tiếp cận, ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại nhằm triển khai thực hiện việc chấp hành pháp luật về ATVSLĐ đạt hiệu quả cao.

Có chuyên gia xã hội học cho rằng: “Trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá của mỗi nước thì tỷ lệ ATVSLĐ là một trong những tiêu chí để đánh giá trình độ phát triển của nước đó”. Như vậy, không có lý do gì khi chúng ta đã và đang tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, nhưng hàng năm số vụ tai nạn lao động TNLĐ và số người chết do TNLĐ vẫn gia tăng. Việc Ban Bí thư kịp thời ban hành Chỉ thị số 29-CT/TW đã như một luồng gió mới, một động lực to lớn thúc đẩy hệ thống chính trị và toàn xã hội quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Theo Dangcongsan.vn