Thứ tư,  06/07/2022

Chuyển biến tích cực sau 5 năm triển khai Luật Hoạt động chữ thập đỏ

LSO-Nếu như trước đây, mỗi năm giá trị hoạt động chữ thập đỏ chỉ đạt từ 1 – 3 tỷ đồng thì đến nay, giá trị hoạt động hàng năm đều đạt từ 10 – 17 tỷ đồng. Đó là những con số biết nói, khẳng định hiệu quả tích cực của tổ chức Hội Chữ thập đỏ đối với những người dễ bị tổn thương trong cuộc sống sau 5 năm triển khai Luật Hoạt động Chữ thập đỏ.

LSO-Nếu như trước đây, mỗi năm giá trị hoạt động chữ thập đỏ chỉ đạt từ 1 – 3 tỷ đồng thì đến nay, giá trị hoạt động hàng năm đều đạt từ 10 – 17 tỷ đồng. Đó là những con số biết nói, khẳng định hiệu quả tích cực của tổ chức Hội Chữ thập đỏ đối với những người dễ bị tổn thương trong cuộc sống sau 5 năm triển khai Luật Hoạt động Chữ thập đỏ.

Công dân TP Lạng Sơn đăng ký hiến máu tình nguyện

Luật Hoạt động chữ thập đỏ ra đời từ năm 2008 với những quy định cụ thể về sử dụng biểu tượng trong hoạt động chữ thập đỏ, thực hiện vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng các loại quỹ… Đây là hành lang pháp lý quan trọng trong hoạt động chữ thập đỏ, góp phần thể chế hóa đường lối của Đảng, phát huy vai trò tích cực, chủ động của hội trong hoạt động nhân đạo. Đồng thời khẳng định cam kết của Việt Nam về thực thi các công ước quốc tế trong lĩnh vực nhân đạo. Theo bà Lương Thị Mỹ An, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, những năm gần đây, công tác nhân đạo, từ thiện đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền trong việc chỉ đạo, hướng dẫn hội triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động. Vì vậy, đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong hội viên, tình nguyện viên và các tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, đã thu hút các tầng lớp nhân dân trên địa bàn chung tay giúp đỡ những đối tượng dễ bị tổn thương trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện Luật Hoạt động chữ thập đỏ, Tỉnh hội đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân. Để luật sớm được phố biến rộng rãi, tỉnh hội đã phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đưa Luật Hoạt động chữ thập đỏ, các văn bản liên quan vào nội dung bài giảng, đồng thời tổ chức 17 lớp tập huấn, 9 buổi tuyên truyền cho trên 2.500 lượt cán bộ, hội viên. Các huyện, thành phố đã triển khai luật đến 431.847 lượt người thông qua 518 buổi tuyên truyền. Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, hội viên, người dân về tổ chức, quản lý, hoạt động của các loại quỹ và công tác từ thiện, nhân đạo được nâng lên, ngày càng tích cực tham gia, ủng hộ các hoạt động của hội.

Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các cấp chính quyền cũng đã quan tâm đến những người hoạt động không chuyên trách làm công tác hội ở các xã, phường, thị trấn, thôn bản, khối phố. Trước đây, hầu hết cán bộ làm công tác nhân đạo đều dựa trên tinh thần tự nguyện với mức hỗ trợ là 0,5% mức lương tối thiểu. Từ khi Luật Hoạt động chữ thập đỏ đi vào cuộc sống, những cán bộ chữ thập đỏ cấp xã đã được nâng phụ cấp từ 0,5 lên 0,8% mức lương tối thiểu. Qua đó, đã tạo nguồn động viên, khích lệ cán bộ hội nhiệt tình công tác. Bên cạnh đó, các tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, kiến thức sơ, cấp cứu trong trường hợp tai nạn, khẩn cấp cũng thường xuyên được triển khai, đặc biệt, hội đã thu hút được những người làm nghề xe ôm, lái taxi, cán bộ hưu trí, những người thường xuyên có thời gian rảnh rỗi tham gia các hoạt động hội. Sau 5 năm triển khai Luật Hoạt động chữ thập đỏ, giá trị hàng tiếp nhận đạt 60,3 tỷ đồng. Nếu như năm 2009, tổng giá trị các hoạt động chữ thập đỏ là 3,6 tỷ đồng thì năm 2012 tổng giá trị các hoạt động đạt 17,2 tỷ đồng. Trong năm 2013, chỉ tính riêng 10 tháng đầu năm tổng giá trị đã đạt trên 17 tỷ đồng. Từ sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, các tổ chức phi chính phủ, đã có hàng chục nghìn lượt người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được giúp đỡ.

Cũng theo bà An, thời gian tới, hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tích cực đổi mới phương thức phù hợp với điều kiện từng địa phương nhằm thu hút các tổ chức chính trị, xã hội, nhà hảo tâm, tổ chức phi chính phủ quan tâm giúp đỡ những người dễ bị tổn thương trên địa bàn tỉnh.

HOÀNG VƯƠNG