Thứ năm,  30/06/2022

Phối hợp tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công

Chiều tối 5/12, tại Hà Nội, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp tổng rà soát chính sách đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014 - 2015) và ký kết chương trình phối hợp của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2014.

Chiều tối 5/12, tại Hà Nội, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp tổng rà soát chính sách đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014 – 2015) và ký kết chương trình phối hợp của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội năm 2014.

 

Lễ ký kết chương trình phối hợp tổng rà soát chính sách đối với người có công của
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. (Ảnh: TH)
 

Tham dự lễ ký kết có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Thị Hải Chuyền, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hộ;i cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, đất nước ta đã trải qua thời gian dài kháng chiến, giành độc lập dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế, bảo vệ biên giới. Quãng thời gian đó, nhân dân ta đã đạt được những thành tựu vẻ vang nhưng cũng có nhiều hy sinh, mất mát. Chính vì vậy, chủ trương chăm lo đời sống cho người có công đã được thực hiện từ rất sớm và đây cũng một thành tựu tiêu biểu của Việt Nam. Tuy nhiên, trong thực tế, còn nhiều địa phương, bộ, ngành chưa quán triệt đầy đủ chính sách người có công đã được ban hành. Với quan điểm thực hiện chính sách cho người có công là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước; là nhu cầu của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong hai năm 2014 – 2015. Đây là lần đầu tiên MTTQ Việt Nam thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội thông qua việc rà soát chính sách người có công./.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, việc ký kết các văn bản cũng chính là việc khởi đầu cho việc tập trung rà soát thí điểm. Bắt đầu từ quý I, mỗi một xã phường sẽ thực hiện rà soát chính sách người có công sau đó đến toàn quốc, phấn đấu đến 27/7/2014 sẽ công bố kết quả rà soát về hiện trạng và sau đó triển khai thực hiện đối với người cần áp dụng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cảm ơn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đáp ứng nhanh Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong hai năm 2014 – 2015; ghi nhận, biểu dương nỗ lực của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các bộ ngành trong việc phối hợp lên kế hoạch hành động; đồng thời tin tưởng Chương trình phối hợp sẽ được thực hiện có hiệu quả, mang lại kết quả thiết thực, ý nghĩa; là hình mẫu cho việc phối hợp giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội với Chính phủ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, việc Quốc hội phê chuẩn Hiến pháp mới, vai trò của MTTQ Việt Nam, đặc biệt là việc giám sát, phản biện xã hội sẽ ngày càng được phát huy, đáp ứng được yêu cầu phát triển và sự mong mỏi của nhân dân. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá những người bị thiệt thòi, nạn nhân bị tai nạn có hoàn cảnh đặc biệt, đặc biệt là tại các tỉnh phía Nam để từng bước đề xuất các chính sách hỗ trợ tốt hơn những đối tượng này.

Cục trưởng Cục người có công Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hoàng Công Thái cho biết, Chương trình phối hợp nhằm đánh giá đầy đủ toàn diện việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, tập trung vào 7 đối tượng: Liệt sĩ và gia đình liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người có công giúp đỡ cách mạng; cựu thanh niên xung phong kháng chiến, qua đó khẳng định trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với người có công; biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân thực hiện tốt chính sách người có công.

Theo đó trong 2 năm 2014 – 2015, hai cơ quan sẽ tiến hành rà soát, làm rõ danh sách danh sách những người có công và gia đình người có công đã được hưởng và chưa được hưởng hoặc hưởng chưa đầy đủ chính sách ưu đãi hiện hành của Nhà nước để xây dựng kế hoạch giải quyết trong những năm sau, từ đó phát hiện những vấn đề chưa hợp lý trong chính sách để có kiến nghị với Đảng, Nhà nước điều chỉnh trong thời gian tới.

Về phía Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện chương trình. Tổng hợp danh sách người có công và gia đình người có công chưa được hưởng, hưởng chưa đầy đủ hoặc sai đối tượng trong quá trình thực hiện chính sách ưu đãi của Nhà nước từ các địa phương. Phối hợp với Ban thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và triển kahi chương trình tuyên truyền về các chính sách với người có công…

Đối với MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phối hợp với các đoàn thể chính trị – xã hội và các tổ chức thành viên có liên quan ở Trung ương hướng dẫn Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể các cấp tham gia tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng và Nhà nước về người có công; hướng dẫn MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội ở xã, phường, thị trấn phối hợp với ủy ban nhân dân (UBND) cùng cấp lập danh sách người có công và gia đình đã được hưởng, chưa được hưởng, hoặc được hưởng chưa đầy đủ các chính sách ưu đãi người có công của Nhà nước…

Sau khi ký kết từ tháng 12/2013 đến 2/2014, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội biên soạn tài liệu, biểu mẫu để phục vụ chương trình. Cùng với đó triển khai tập huấn, hướng dẫn ngành lao động thương binh xã hội, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội ở địa phương triển khai chương trình phối hợp, phát động thi đua hoàn thành tốt và sớm việc thực hiện tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Từ tháng 3/2014 đến 7/2014 mỗi quân huyện chọn một xã, phường, thị trấn để thực hiện rà soát thí điểm, rút kinh nghiệm để tổ chức tổng rà soát. Trước ngày 27/7/2014, UBND cấp huyện, cấp tỉnh công bố kết quả tổng rà soát chính sách cho người có công. Tháng 8/2014 đến tháng 4/2015, ngành lao động thương binh và xã hội các cấp giải quyết chính sách theo đúng quy định của Nhà nước cho người có công, thông báo kết quả giải quyết vào 2 đợt 22/12/2014 và 30/4/2015. Tháng 10/2015, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực MTTQ các tỉnh, thành phố báo cáo UBND, HDND các tỉnh thành phố; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất báo cáo Chính phủ và Quốc hội kết quả việc Tổng rà soát thực hiện chính sách người có công trong cả nước.

Cũng trong chiều tối nay, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng ký chương trình phối hợp với các đoàn thể chính trị – xã hội và các hội liên quan nhằm thống nhất triển khai có hiệu quả các chương trình công tác của Mặt trận, tránh sự chồng chéo về nội dung, đối tượng. Mục đích của chương trình phối hợp nhằm tạo sự phối hợp đồng bộ, phát huy vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của MTTQ Việt Nam và đặc thù, thế mạnh các đoàn thể chính trị – xã hội để triển khai có hiệu quả các chương trình công tác của Mặt trận và các đoàn thể tránh sự chồng chéo về nội dung, đối tượng nhất là ở địa bàn dân cư.

Theo đó các bên sẽ cùng nhau phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua, phối hợp trong công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại, kiều bào. Nắm bắt tinh hình, tập hợp ý kiến của nhân dân, triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Đồng thời các đoàn thể chính trị – xã hội chủ động triển khai thực hiện các nội dung phối hợp trong hệ thống tổ chức ở địa phương. Cụ thể, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp với Mặt trận và các cơ quan hữu quan thực hiện chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách với người có công. Tổng Liên đoàn Lao đông Việt Nam chủ trì phối hợp với MTTQ Việt Nam giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp. Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với MTTQ Việt Nam giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì, Đoàn Thanh niên tham gia phối hợp với MTTQ Việt Nam xây dựng Đề án về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo Dangcongsan.vn