Thứ tư,  06/07/2022

Nước sạch góp phần nâng cao đời sống nhân dân vùng nông thôn

LSO-Là tỉnh miền núi địa hình khó khăn, nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc, giao thông không thuận tiện nhưng những năm qua các cấp, ngành chức năng của tỉnh đã có nhiều giải pháp để từng bước đưa nước sạch đến với nhiều vùng nông thôn; nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sống cho nhân dân,  thúc đẩy kinh tế, xã hội trên địa bàn phát triển.

LSO-Là tỉnh miền núi địa hình khó khăn, nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc, giao thông không thuận tiện nhưng những năm qua các cấp, ngành chức năng của tỉnh đã có nhiều giải pháp để từng bước đưa nước sạch đến với nhiều vùng nông thôn; nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sống cho nhân dân,  thúc đẩy kinh tế, xã hội trên địa bàn phát triển.

Công trình nước sạch ở xã Thanh Lòa (Cao Lộc) được phát huy hiệu quả  

Theo đó, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia NS&VSMT nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 – 2015, tỉnh đã huy động nguồn vốn để xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt, phần lớn là công trình cấp nước tự chảy, đường ống dẫn nước chạy theo tuyến và được chôn sâu dưới đất từ 50 – 70 cm. Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện đạt 132% so với kế hoạch, tương ứng hơn 13 tỷ đồng. Có 207 xã được đầu tư công trình nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ người dân nông thôn, nâng tỷ lệ dân số nông thôn của tỉnh được sử dụng nước hợp vệ sinh lên 80%. Trong đó, hơn 43% dân số được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Theo đánh giá của bà Lục Thị Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, đạt được kết quả trên là do tỉnh đã huy động toàn bộ sự tham gia của các cấp, ngành và hầu hết các nguồn lực tài chính cộng với sự tham gia của nhân dân các dân tộc vào chương trình. Đồng thời, triển khai thực hiện lồng ghép vốn từ các chương trình dự án khác để tăng nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xã hội hóa công tác cấp NS&VSMT nông thôn. Tại xã Đồng Bục (Lộc Bình), nhờ có những chủ trương đúng đắn của tỉnh, sự đồng thuận của chính quyền và nhân dân địa phương; đến nay trên địa bàn xã đã xây dựng được công trình nước sạch gồm 16 bể chứa nước từ 4-32 m3 đặt tại các thôn với tổng mức đầu tư gần 4 tỷ đồng. Qua đây đã giúp cho trên 700 hộ dân cùng các cơ quan, trường học trên địa bàn đã được sử dụng nước hợp vệ sinh. Điều đáng ghi nhận là từ khi có nguồn nước hợp vệ sinh, nhiều hộ gia đình ở nông thôn trên địa bàn không còn phải dùng các nguồn nước sông, suối ô nhiễm. Chính quyền địa phương đã vận động bà con cùng bảo nhau duy tu, bảo dưỡng công trình và đầu tư vòi dẫn nước về nhà mình. Cũng như nhiều địa phương khác, ở xã Nhân Lý, Mai Sao, Y Tịch, Thượng Cường (Chi Lăng) hiện nay phần lớn hộ dân đã được sử dụng nước sạch từ các chương trình mục tiêu quốc gia cũng như kinh phí đầu tư của chính quyền địa phương. Có nước sạch, bộ mặt nông thôn trên địa bàn đã thay đổi, chất lượng cuộc  sống nhân dân được nâng lên. Chị Lý Thị Uyên, ở xã Mai Sao chia sẻ: từ khi được chính quyền xây dựng cho công trình nước sạch tại trung tâm thôn, rồi được đi tập huấn “5 không, 3 sạch” do Hội Phụ nữ tỉnh triển khai, gia đình tôi đã làm được bể chứa, dẫn nước nước sạch về dùng. Việc sử dụng nước hợp vệ sinh giúp tiết kiệm thời gian cho gia đình. Đồng thời do nguồn nước bảo đảm nên gia đình tôi nói riêng và nhân dân trong xã nói chung đều rất yên tâm, không lo bệnh tật, con cái khỏe mạnh.

Hiện nay, UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020. Mục tiêu đến năm 2020 có 95% dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước đạt Quy chuẩn QCVN 02/2009/BYT là 70%.. Nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra, tỉnh sẽ tiếp tục huy động và lồng ghép các nguồn lực, mở rộng tín dụng ưu đãi, sử dụng có hiệu quả, đảm bảo các mục tiêu và các cam kết của nhà tài trợ đối với các dự án có vốn viện trợ quốc tế. Đặc biệt, sẽ tăng cường huy động sự tham gia đóng góp của người dân, doanh nghiệp… theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn mọi thành phần kinh tế cùng tham gia đầu tư.

XUÂN HƯƠNG