Thứ tư,  06/07/2022

Lâm Đồng có thêm 5.700 hộ thoát nghèo

Trong năm 2013, Lâm Đồng có 5.700 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn khoảng 4,3% (giảm 2,01% so với đầu năm).

Trong năm 2013, Lâm Đồng có 5.700 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn khoảng 4,3% (giảm 2,01% so với đầu năm).

Đạt được kết quả trên là nhờ Lâm Đồng thực hiện các chính sách xóa đói giảm nghèo tại địa phương, đặc biệt là từ các nguồn hỗ trợ từ Nghị quyết 30a của Chính phủ dành cho 62 huyện nghèo của cả nước. Trong tổng số hộ thoát nghèo năm 2013 có khoảng 3.800 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Riêng tại huyện Đam Rông, một trong 62 huyện nghèo nhất nước, công tác giảm nghèo năm 2013 đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Đến cuối năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn khoảng 16,3%, giảm 5,87% so với đầu năm. Đây là kết quả từ các chương trình hỗ trợ cho hộ nghèo như giao khoán quản lý và bảo vệ rừng; hỗ trợ sản xuất theo đề án 30a; chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo…

Ngoài huyện Đam Rông, tại 29 xã nghèo trên địa bàn cũng được tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ vốn sản xuất cho hơn 3.000 hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo. Tổng kinh phí hỗ trợ là 29 tỷ đồng, giúp 50% số hộ của 29 xã trên đăng ký thoát nghèo. Tại 81 thôn nghèo trong toàn tỉnh được chính quyền các huyện, thành phố hỗ trợ vốn phát triển sản xuất với tổng số vốn là 13,2 tỷ đồng cho hơn 1.500 hộ đăng ký thoát nghèo trong năm 2013.

Theo Dangcongsan.vn