Chủ nhật,  03/07/2022
Sau 3 năm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm:

Kiên quyết trấn áp, không để hình thành tụ điểm

LSO - Sau 3 năm thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015, công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đạt được kết quả nhất định. Nổi bật là không hình thành tụ điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên, tệ mại dâm và tội phạm liên quan đến mại dâm vẫn còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi các cấp, ngành, đoàn thể và người dân trong tỉnh cùng chung tay phòng, chống.

LSO – Sau 3 năm thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015, công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đạt được kết quả nhất định. Nổi bật là không hình thành tụ điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên, tệ mại dâm và tội phạm liên quan đến mại dâm vẫn còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi các cấp, ngành, đoàn thể và người dân trong tỉnh cùng chung tay phòng, chống.

                  

       Hội nghi tập huấn nâng cao năng lực thành viên Đội 178 cấp huyện – tháng 9 năm 2013

Theo thống kê của Sở LĐTB& XH, toàn tỉnh hiện có 305 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, trong đó 149 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự (4 cơ sở có biểu hiện chứa mại dâm) với 245 nữ nhân viên phục vụ (khoảng 30 nữ nhân viên nghi hoạt động mại dâm). Tổng số người nghi bán dâm ước tính 50 người. Các đối tượng mại dâm hoạt động mang tính chất đơn lẻ, tự phát; đối tượng môi giới mại dâm trá hình dưới dạng kinh doanh dịch vụ tổng hợp. Một số nhà hàng, nhà nghỉ có biểu hiện cấu kết với đối tượng chăn dắt gái mại dâm ngày càng tinh vi. Đáng chú ý là tội phạm mua bán người từ các tỉnh nội địa lợi dụng địa bàn miền núi, biên giới, nhiều đường mòn, lối tắt để hoạt động đưa, dẫn phụ nữ, trẻ em sang Trung Quốc làm gái mại dâm và sử dụng vào những mục đích khác.
     
Để phòng, chống tội phạm và tệ nạn mại dâm, Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Lạng Sơn đã triển khai kế hoạch thực hiện và chỉ đạo các ngành chức năng, đoàn thể có kế hoạch và phương án phòng, chống riêng phù hợp với đặc thù từng cấp, từng ngành. Theo đó, các cấp từ tỉnh đến cơ sở xã, phường, thị trấn đã chủ động bám sát kế hoạch của tỉnh để triển khai các hoạt động, đồng thời hướng dẫn cấp xã kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm. Kết quả, từ năm 2011 – 2013, toàn tỉnh đã tổ chức diễu hành tuyên truyền được trên 1.600 cuộc cho khoảng 356.000 lượt người nghe; đăng tải 445 tin, bài qua các phương tiện thông tin đại chúng; cấp phát 1.370 cuốn bản tin; gần 30.000 bộ tài liệu; 2.200 quyển tạp chí; trên 156.000 tờ rơi về phòng, chống tệ nạn xã hội; truyền thông được gần 1.900 cuộc cho trên 157.000 lượt người nghe; tổ chức cho gần 158.000 hộ gia đình ký cam kết không vi phạm về tệ nạn xã hội.  Bên cạnh công tác tuyên truyền, trong 3 năm, các lực lượng chức năng đã phối hợp tiến hành kiểm tra 488 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, phát hiện 107 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 77 triệu đồng. Đồng thời phát hiện và bắt khởi tố 10 vụ, 12 đối tượng môi giới mại dâm, 1 vụ 1 đối tượng mua dâm chưa thành niên; xử lý hành chính 34 đối tượng về hành vi mua bán dâm. Ngoài ra, các lực lượng chức năng đã giải cứu được 56 trường hợp, tiếp nhận 61 nạn nhân bị mua bán trở về, trong đó chủ yếu là nạn nhân bị mua bán sang Trung Quốc vì mục đích lạm dụng tình dục và hoạt động mại dâm. Ngoài ra, trong năm 2012 và 2013, UBND tỉnh lựa chọn 9 xã, phường, thị trấn thí điểm mô hình “Phòng ngừa trợ giúp làm giảm tổn thương, phòng chống lây nhiễm HIV tại cộng đồng” và lựa chọn 24 xã, phường, thị trấn để xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm. Qua việc xây dựng các mô hình, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở và nhân dân trên địa bàn đã nhận thức về ảnh hưởng tiêu cực của tệ nạn mại để huy động toàn xã hội tham gia phòng, chống mại dâm. Đồng thời giúp chị em phụ nữ nhận thức được quyền lợi và trách nhiệm trong công tác này. Kết quả, trong giai đoạn 2011-2013, toàn tỉnh có 222/226 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, đạt 98%.
     
Tuy nhiên, công tác phòng, chống mại dâm vẫn còn một số tồn tại cần tháo gỡ. Theo ông Mai Xuân Can, Chi cục trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội, Sở LĐTBXH, cho biết, công tác tuyên truyền, giáo dục về chính sách, pháp luật  phòng chống mại dâm mới chỉ tập trung chủ yếu ở địa bàn trọng điểm và địa bàn có nguy cơ cao; nhận thức của một bộ phận quần chúng nhân dân còn hạn chế; một số ít lãnh đạo địa phương chưa thống nhất trong quan điểm, nhận thức về phòng chống  mại dâm nên việc chỉ đạo chưa kiên quyết, triệt để; tổ chức và hoạt động mô hình thí điểm còn đơn giản, thiếu hệ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp. Vì vậy, để phòng chống có hiệu quả tệ nạn mại dâm, thời gian tới công tác phòng ngừa phải luôn đi đôi với đấu tranh, trấn áp, xử lý nghiêm minh, thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong đó lấy phòng ngừa làm cơ bản. Đồng thời, quan tâm xây dựng, nhân rộng các điển hình, mô hình điểm làm tốt công tác phòng, chống mại dâm…

Bài, ảnh: Thanh Hòa