Thứ ba,  15/06/2021

Cập nhật dữ liệu điện tử về người phải thi hành án chưa có điều kiện từ ngày 15-4

Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) đã triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án trong hệ thống thi hành án dân sự từ ngày 15-4-2021. 

Theo đó, các cục và chi cục thi hành án dân sự trên toàn quốc triển khai thực hiện phần mềm tại đơn vị và có báo cáo theo định kỳ. Việc triển khai phần mềm là thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giúp lãnh đạo các cơ quan thi hành án dân sự có công cụ quản lý, theo dõi, điều hành, giúp chấp hành viên, cán bộ thụ lý, tiếp nhận, thống kê có công cụ theo dõi, quản lý hồ sơ thi hành án. Trên cơ sở đó góp phần tích cực vào việc đôn đốc, nâng cao kết quả thi hành án của các cơ quan thi hành án dân sự.

Để việc thực hiện thống nhất, Tổng cục Thi hành án dân sự cũng đã ban hành quy chế quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án, gồm 5 chương, 16 điều quy định việc quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm.

Theo Hanoimoi