Thứ năm,  06/05/2021

Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo, nhóm yếu thế

Bộ Tư pháp cho biết, từ năm 2018 đến nay, thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý, Chính phủ đã đưa trợ giúp pháp lý lồng ghép vào các chương trình xóa đói giảm nghèo để ưu tiên huy động nguồn lực cho công tác này.

Nhiều trợ giúp viên pháp lý thực hiện 70-90 vụ việc trợ giúp pháp lý/năm. Nhận thức của người dân và cán bộ cơ quan nhà nước, trong đó có các cơ quan pháp luật đã có nhiều thay đổi tích cực để bảo đảm tối đa các đối tượng trợ giúp pháp lý đều được hưởng dịch vụ một cách dễ dàng, thuận lợi và không phải trả bất kỳ chi phí nào. Tuy nhiên, so với số lượng người nghèo, nhóm yếu thế thuộc diện trợ giúp pháp lý thì số vụ việc đã thực hiện được vẫn còn hạn chế; đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý chưa nhiều, đặc biệt là các tỉnh miền núi…

Để công tác trợ giúp pháp lý ngày càng hiệu quả, Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn về trách nhiệm trong quản lý, giám sát luật sư tham gia trợ giúp pháp lý; đa dạng hóa nội dung, hình thức tổ chức trợ giúp pháp lý phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

Theo Hanoimoi