Thứ bảy,  19/06/2021

MTTQ thành phố bàn giao nhà đại đoàn kết tại xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn

LSO-Ngày 10/1/2014, Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố Lạng Sơn phối hợp với Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" và Công ty TNHH Chi Lê đã tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho 2 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã Quảng Lạc.
Đại diện MTTQ thành phố trao nhà đại đoàn kết cho bà Vy Thị Trang, thôn Quảng Liên 2, xã Quảng Lạc

Trong đó, nhà đại đoàn kết trao cho bà Vy Thị Tràng, ở thôn Quảng Liên 2, được hỗ trợ 15 triệu đồng từ Ban vận động quỹ “Vì người nghèo”; nhà đại đoàn kết trao cho ông Nguyễn Văn Việt, thôn Quảng Liên 3, được được hỗ trợ 15 triệu đồng từ Công Ty TNHH Chi Lê, phần còn lại do gia đình, bạn bè ủng hộ. 2 hộ gia đình được trao nhà đại đoàn kết là những hộ thuộc diện khó khăn, điều kiện nhà ở cũ tạm bợ, dột nát, nay được hỗ trợ về kinh tế để xây mới nhà cửa.

Đại diện Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” và Công ty TNHH Chi Lê trao nhà đại đoàn kết cho ông Nguyễn Văn Việt, thôn Quảng Liên 3

Công trình nhà đại đoàn kết là hoạt động có ý nghĩa góp phần thiết thực cùng địa phương hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đồng thời giúp ổn định đời sống người dân hộ nghèo và đảm bảo đón tết đầy đủ, no ấm.

KHÁNH TRANG