Chủ nhật,  03/12/2023

Hỗ trợ các ngành, nghề có nguy cơ cao phòng, chống tai nạn lao động

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, việc triển khai Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020 đạt nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, số vụ tai nạn lao động làm chết người giảm gần 17% so với giai đoạn 2011-2015; số người lao động được khám và phát hiện bệnh nghề nghiệp là gần 1 triệu lượt người, tăng so với giai đoạn trước. Cả nước có hơn 4.500 doanh nghiệp được tư vấn xây dựng, ứng dụng hiệu quả hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động. Ngoài ra, các ngành, địa phương đã tuyên truyền, phổ biến thông tin về an toàn, vệ sinh lao động tại 80% số làng nghề, hơn 70% số hợp tác xã có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Để đạt mục tiêu giảm 5% tần suất tai nạn lao động làm chết người, các ngành, địa phương triển khai Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025 theo hướng linh hoạt, phù hợp với thực tế. Chương trình ưu tiên hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động; hỗ trợ các ngành, nghề có nguy cơ cao phòng, chống tai nạn lao động…

Theo Hanoimoi