Chủ nhật,  13/06/2021

Phát huy vai trò của các tôn giáo trong hoạt động y tế, giáo dục, từ thiện

Đó là ý kiến đề xuất của Hội đồng Tư vấn về Tôn giáo (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) được khẳng định tại buổi tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2014, ngày 12/1, tại Hà Nội.

 

 

Ông Lê Bá Trình – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và một
số thành viên Ban Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Tôn giáo tại buổi tổng kết.

Năm 2013, Hội đồng Tư vấn về Tôn giáo đã góp ý kiến vào các nội dung liên quan đến: Mặt trận Tổ quốc, tôn giáo trong Hiến pháp năm 1992 sửa đổi để phù hợp với thực tiễn tình hình tôn giáo trong nước và quốc tế; Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); xây dựng Hiến chương thống nhất 2 Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) và Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam); Điều lệ Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ VI. Đặc biệt, Hội đồng đã có những ý kiến quan trọng vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XVIII) và Đề án “Tiếp tục xây dựng và phát triền nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lê Bá Trình, những ý kiến đề xuất của Hội đồng Tư vấn về Tôn giáo đã góp phần quan trọng giúp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước sửa đổi một số chính sách pháp luật nhằm phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc tham gia xã hội hóa các hoạt động y tế, giáo dục, từ thiện, nhân đạo của các tôn giáo. Từ những ý kiến đề xuất này, Văn phòng Chính phủ đã Thông báo kết luận số 72/TB- VPCP về nội dung này.

GS.TS Đỗ Quang Hưng – Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Tôn giáo khẳng định, thực tế trong những năm qua, các tôn giáo đã có những đóng góp quan trọng trong các hoạt y tế, từ thiện, nhân đạo, đây là nét đẹp và là thế mạnh của các tôn giáo cần được tạo điều kiện để nhân rộng và phát huy, nhằm đẩy mạnh xã hội hóa những công tác này. GS.TS Đỗ Quang Hưng cho biết, trong năm 2014, hoạt động của Hội đồng sẽ tập trung vào một số nội dung liên quan đến tôn giáo trong Hiến pháp như: Tôn giáo trong Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa; chính sách công về tôn giáo, sửa đổi Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo; bảo hộ cơ sở thờ tự, đồ dùng tôn giáo, hướng đến việc các tôn giáo có quyền chuyển nhượng, mua bán và nộp thuế; sự mở rộng quyền tự do tôn giáo của mọi người dân, cụ thể là các đối tượng người chưa thành niên, người đang chấp hành hình phạt tù, người nước ngoài…

Theo Dangcongsan.vn