Chủ nhật,  13/06/2021

Thừa Thiên-Huế đẩy mạnh thực hiện an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội, tại Thừa Thiên - Huế, diện mạo các xã nghèo, các xã đặc biệt khó khăn đã khởi sắc, chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện từng ngày. Đến cuối năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 6,5%, toàn tỉnh còn 1 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 25% (xã Hồng Thủy, huyện A Lưới).

Tổng nguồn lực huy động cho công tác an sinh xã hội và giảm nghèo năm 2013 ước đạt 116 tỷ đồng; trong đó, tổng nguồn lực huy động cho công tác giảm nghèo là 55,677 tỷ đồng. Các chương trình, chính sách giảm nghèo được triển khai đồng bộ và có hiệu quả như chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững tại 7 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao năm 2013 tại hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới, các dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo; dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn ĐBKK; dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo; dự án hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình… Các địa phương trong tỉnh đã tích cực thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Trong năm, toàn tỉnh đã tạo việc làm cho 16.000 lao động, giải quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp cho gần 2.800 người, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo với hơn 7,5 tỷ đồng, cấp bù chi phí học tập, học phí năm 2013 cho 99.777 đối tượng, chi trả kịp thời cho các đối tượng chính sách, người có công hưởng trợ cấp hàng tháng và một lần với tổng kinh phí trên 300 tỷ đồng… Ngoài ra, quỹ “Vì người nghèo” toàn tỉnh đã thu được gần 21 tỷ đồng, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã phân bổ gần 25 tỷ đồng…

Ông Nguyễn Thanh Kiếm, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết: Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 1,5-1,7% (giai đoạn 2011-2013), mức độ chênh lệch nghèo đói giữa các vùng, các địa phương ngày càng rút ngắn. Cụ thể, cuối năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo khu vực thành thị là 5,3%; nông thôn là 14,9%, vùng dân tộc là 28,4%. Đến cuối 2012, tỷ lệ hộ nghèo ở các vùng tương ứng còn lại là: 4,5%, 12,74%, 14,06%. Tuy nhiên, công tác giảm nghèo vẫn còn nhiều mặt hạn chế như công tác phối hợp giữa các ban, ngành địa phương vẫn chưa đồng bộ, đầu tư chưa được tập trung, ý thức vươn lên của người nghèo còn hạn chế, một số bộ phận còn mang tính ỷ lại và hiện nay có 8.000 hộ nghèo, chiếm 3% tổng số hộ nghèo là hộ đơn thân, già cả, người khuyết tật làm chủ không thể xóa nghèo.

Thời gian tới, Tỉnh tập trung các nguồn lực được phân bổ để đầu tư thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững; tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2011 – 2015 trên địa bàn tỉnh, thông qua việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội ở các cấp, xây dựng nông thôn mới, lồng ghép với nhiệm vụ công tác giảm nghèo một cách hiệu quả, chống tái nghèo, đẩy mạnh hoạt động dạy nghề, nâng cao kiến thức, trình độ tay nghề cho người nghèo để tạo việc làm, tham gia lao động ở các doanh nghiệp và xuất khẩu. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, giúp đỡ về y tế, giáo dục, nhà ở, cung cấp vốn vay ưu đãi, đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư tạo điều kiện chuyển giao công nghệ, hướng dẫn hộ nghèo, hộ gia đình kinh tế khó khăn, yếu thế cách làm ăn phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững… Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2014 còn 5,3%.

Theo Dangcongsan.vn