Thứ năm,  21/10/2021

Ủng hộ trên 230 triệu đồng cho Quỹ “Phòng, chống dịch Covid-19”

– Ngày 1/6, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đến ủng hộ tiền và hiện vật, tổng trị giá trên 230 triệu đồng cho Quỹ “Phòng, chống dịch Covid-19” năm 2021 của tỉnh.


Đại diện
Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại Bảo Nguyên (bên trái) trao biển ủng hộ 100 triệu đồng cho Quỹ “Phòng, chống dịch Covid-19” năm 2021 của tỉnh

Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh ủng hộ 100 triệu đồng; Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại Bảo Nguyên, Cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng ủng hộ 100 triệu đồng; Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh ủng hộ 70 thùng sữa (trị giá trên 33 triệu đồng) cho Quỹ “Phòng, chống dịch Covid-19” của tỉnh.


Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh (bên trái) ủng hộ Quỹ “Phòng, chống dịch Covid-19” của tỉnh

Đây là nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, góp phần chung tay cùng các cấp, ngành và lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác phòng dịch, ổn định phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh gửi lời cảm ơn các đơn vị và khẳng định sẽ có trách nhiệm phân bổ nguồn hỗ trợ tới các lực lượng nơi tuyến đầu phòng, chống dịch, đảm bảo công khai, minh bạch, đạt hiệu quả.

HOÀNG HUẤN