Thứ sáu,  25/06/2021
Chi Lăng:

Tiếp nhận 130 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

– Trong ngày 3/6, Ủy ban MTTQ huyện Chi Lăng đã tiếp nhận 130 triệu đồng từ các đơn vị hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.


Trường THPT Chi Lăng, huyện Chi Lăng ủng hộ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch

Trong đó: Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Bành ủng hộ 100 triệu đồng; Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh ủng hộ 10 triệu đồng; Trường THPT Chi Lăng, huyện Chi Lăng ủng hộ 7 triệu đồng; ngoài ra còn một số cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn huyện ủng hộ. Toàn bộ số tiền trên sẽ được Ủy ban MTTQ huyện Chi Lăng chuyển đến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện để phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh.

THANH MAI