Thứ hai,  14/06/2021

Tọa đàm nhìn lại chặng đường 10 năm thực hiện công tác đối ngoại Nhân dân

– Sáng 4/6, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tọa đàm “Công tác đối ngoại Nhân dân nhìn lại chặng đường 10 năm qua – Tầm nhìn cho giai đoạn tới”.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ủy ban MTTQ tỉnh

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban chuyên môn Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh.

Trong chương trình, đại biểu ở các điểm cầu đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư khóa XI về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới của MTTQ Việt Nam. Theo đó, 10 năm qua, quán triệt Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư và thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và chính sách ngoại giao Nhà nước, hoạt động đối ngoại Nhân dân của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên không ngừng được mở rộng, ngày càng chất lượng và hiệu quả.

Kết quả đạt được thể hiện ở các mặt công tác như: củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác đi vào chiều sâu với các nước láng giềng và đối tác truyền thống; duy trì quan hệ với các tổ chức quốc tế và đại sứ quán các nước tại Việt Nam. Cùng với đó, MTTQ các cấp cũng chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tham gia đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc; vận động và tranh thủ nguồn lực quốc tế để góp phần phát triển kinh tế – xã hội; công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài…

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhằm làm rõ hơn những kết quả thực hiện công tác đối ngoại Nhân dân trong chặng đường 10 năm qua. Đồng thời, các đại biểu cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

HOÀNG HUẤN