Thứ bảy,  31/07/2021

Đề xuất nới lỏng điều kiện tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về việc tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất đối với người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đối tượng được đề xuất tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất là doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 10% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 4-2021, kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương (quy định hiện hành là 20%).

Thời gian người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất không quá 6 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị (quy định hiện hành là không quá 3 tháng), còn tổng thời gian tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất không quá 12 tháng.

Như vậy, so với quy định hiện hành, điều kiện để doanh nghiệp tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất nới lỏng hơn.

Theo Hanoimoi