Thứ sáu,  25/06/2021

Bầu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn

– Ngày 4/6, Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức hội nghị Ban Chấp hành khoá XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Dự hội nghị có đại diện Ban Dân vận tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cùng bí thư các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh.


Thành viên Ban Chấp hành tỉnh đoàn bỏ phiếu bầu chức vụ Phó Bí thư tỉnh đoàn

Theo đề án nhân sự khoá XIII, nhiệm kỳ 2017 -2022, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn có 1 Bí thư và 3 Phó Bí thư. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khoá XIII đã bầu đủ các chức danh. Do yêu cầu công tác cán bộ đã có 2 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn chuyển công tác, Ban Chấp hành đã kiện toàn bổ sung 1 đồng chí. Đến nay, Ban Chấp hành tỉnh đoàn khuyết 1 đồng chí Phó Bí thư.

Để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã báo cáo và được sự cho phép của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giới thiệu Ban Chấp hành xem xét, bầu chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn khoá XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với đồng chí Lê Thuỳ Dung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Thành đoàn Lạng Sơn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu Phó Bí thư Tỉnh đoàn. Kết quả, đồng chí Lê Thuỳ Dung trúng cử với tỷ lệ phiếu tuyệt đối (24/24).

HOÀNG VƯƠNG