Tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
 Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: TTXVN 

Theo đó, từ ngày 11-6 đến 11-8-2021, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tạm ngừng tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2021. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 12-8-2021.