Ảnh minh họa.

Riêng trong tháng 5/2021, Bộ đã giải ngân được 2.898/3.257 tỷ đồng, chậm khoảng 460 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn tới kết quả giải ngân chưa đạt so với kế hoạch đề ra chủ yếu do vướng công tác giải phóng mặt bằng, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật tại một số địa phương còn chậm.

Cùng với đó, nguồn vật liệu phục vụ thi công tại một số dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam qua các địa phương như Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị… vẫn đang thiếu hụt. Và một số chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chưa quyết liệt đôn đốc thực hiện dự án, chậm hoàn thành thủ tục…

Như vậy, trong tháng 6/2021, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông Vận tải sẽ phải giải ngân thêm khoảng 2.976 tỷ đồng nhằm đảm bảo giải ngân lũy kế hết tháng đạt khoảng 16.492 tỷ đồng, tương đương 38,36% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Để hoàn thành kế hoạch đề ra, Vụ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, vị trí bãi đổ thải và đẩy mạnh các thủ tục hoàn thiện hồ sơ thanh toán đối với khối lượng đã thi công được nghiệm thu.

Nếu đến hết tháng 6/2021, tình hình thực hiện các dự án vẫn chậm tiến độ, không chuyển biến, Vụ Kế hoạch và Đầu tư sẽ đề nghị Bộ GTVT xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ cắt giảm vốn đã bố trí cho dự án. Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Bộ GTVT và trước pháp luật. Đối với các ban quản lý dự án, Bộ GTVT sẽ xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu./.