Thứ sáu,  25/06/2021

Các tổ chức tôn giáo tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

Chùa Quán sứ (Hà Nội) chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid 19.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa ban hành Công văn số 2489/MTTW-BTT đề nghị các tổ chức tôn giáo tiếp tục phối hợp Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh hoạt động tham gia phòng, chống dịch dịch Covid-19 bằng nhiều hành động cụ thể, mạnh mẽ và quyết liệt.

Theo đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, trước diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm, khó lường của đại dịch Covid-19, thời gian qua, tất cả 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo ở Việt Nam đều phát huy tốt tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc, với đồng bào trong việc tham gia phòng, chống dịch. Các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc đã tích cực phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, cùng Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 và đạt được nhiều thành tựu, kết quả tốt đẹp, đáng ghi nhận, biểu dương.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ: Bên cạnh những kết quả tốt đẹp đó, cá biệt có một số chức sắc tôn giáo chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, còn tổ chức hành lễ tập trung đông người gây nguy hiểm cho cộng đồng tôn giáo và nhân dân.

Trước tình trạng này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp tục phối hợp các cấp, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay bằng các hành động cụ thể, mạnh mẽ và quyết liệt. Đồng thời đề nghị, cần nâng cao việc tuyên truyền vận động trong chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ nâng cao cảnh giác trước những thông tin xấu, độc về đại dịch Covid-19 nhất là những thông tin xuyên tạc về Chương trình tiêm chủng mở rộng phòng Covid-19; vận động trong chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ không kỳ thị, phân biệt đối xử đối với các trường hợp bị nhiễm Covid-19 hoặc đã hoàn thành việc cách ly y tế trở về địa phương hoặc do công việc phải đến các khu vực có nguy cơ nhiễm Covid-19.

Các tổ chức tôn giáo phối hợp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức giám sát, nắm bắt tình hình triển khai các chỉ thị, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; của ngành Y tế; của các cấp chính quyền và MTTQ về phòng, chống dịch Covid-19. Đối với những việc làm tốt, tiêu biểu trong phòng, chống đại dịch Covid-19 của các tổ chức, cá nhân tôn giáo cần được biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời.

Theo Nhandan