Thứ bảy,  02/07/2022

Chi trả gộp hai tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong tháng 7

Ảnh minh họa: VNPost.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ được chi trả cùng lúc số tiền của tháng 7 và 8 của năm 2021 vào cùng kỳ chi trả tháng 7. 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 1806/BHXH-TCKT gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 7, tháng 8 năm 2021.

Theo Thông báo số 167/TB VPCP ngày 23/6/2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19, dịch Covid-19 tại nước ta đang tiếp tục được kiểm soát, nhưng cục bộ tại một số địa phương như TP Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương đang diễn biến phức tạp, khó dự báo. Một số tỉnh có nguy cơ cao có thể bùng phát bất kỳ khi nào ở bất cứ đâu.

Vì vậy, để công tác chỉ trả bảo đảm đầy đủ, kịp thời, an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, cũng như phát huy tinh thần trách nhiệm cùng cả hệ thống chính trị phòng chống dịch Covid-19, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 7 và tháng 8 năm 2021 vào cùng một kỳ chi trả.

Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp cùng với Bưu điện tỉnh căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh của từng địa phương, địa bàn xây dựng phương án tổ chức chi trả cho người hưởng nhận bằng tiền mặt bảo đảm an toàn theo đúng mục tiêu, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh tiếp tục thực hiện các nội dung hướng dẫn tại Mục 2, 3 Công văn số 1135/Bảo hiểm xã hội-TCKT ngày 29/4/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng trong thời gian phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh xây dựng phương án chi trả vào cùng một kỳ phù hợp với từng địa bàn tránh tập trung đông người bảo đảm an toàn cho người hưởng theo đúng Công điện, Thông báo của Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND tỉnh), Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 về kế hoạch triển khai chi trả trên địa bàn.

Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thông báo cho người hưởng biết các nội dung thay đổi về phương thức chi trả, thời gian chi trả và địa điểm chi trả để người hưởng biết, thực hiện.

Yêu cầu nhân viên chi trả, người hưởng phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn … theo đúng quy định; chuẩn bị sẵn sàng khẩu trang, sát khuẩn miễn phí tại điểm chi trả để phục vụ nhân viên chi trả và người hưởng trong trường hợp người hưởng không có khẩu trang.

Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chi trả cho người hưởng, bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm chi trả.

Kết hợp vận động khuyến khích người hưởng với giải pháp cụ thể thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản cá nhân theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các yêu cầu, điều kiện quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong quá trình tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; chủ động cập nhật tình hình tại địa phương, sẵn sàng thực hiện các phương án chi trả đáp ứng mọi tình huống, kịch bản của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Trường hợp có khu vực phải cách ly, phong tỏa thì phương án, thời gian chi trả phải được sự nhất trí của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 địa phương.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo bưu điện tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh đề xuất, báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 về Phương án chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp tháng 7, tháng 8 năm 2021 trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện cả nước có hơn 3,2 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thường xuyên và hơn 200.000 người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp thất nghiệp.

Đồng thời, phối hợp cơ quan Bảo hiểm xã hội xây dựng các phương án chi trả phù hợp từng địa phương, theo diễn biến của dịch Covid-19 để bảo đảm an toàn cho người hưởng và nhân viên chi trả, tránh tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường nhân viên chi trả, bố trí thêm bàn chi trả để giảm thời gian chờ đợi của người hưởng, tránh tụ tập đông người. Thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn tiền mặt khi tổ chức chi trả cho người hưởng.

Theo Nhandan