Thứ năm,  20/01/2022

Hà Nội xử lý 28 hồ sơ xe ngoại giao sử dụng không hợp lệ

Theo Cục Hải quan Hà Nội, liên quan vụ 28 hồ sơ mang BKS ngoại giao, BKS nước ngoài sử dụng không hợp lệ, cơ quan hải quan sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (C67, Bộ Công an) để phối hợp xử lý.

Theo Cục Hải quan Hà Nội, cuối năm 2013, công văn của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Đối với trường hợp không đến cơ quan Công an làm thủ tục thu hồi giấy đăng ký, BKS xe trong thời hạn Bộ Công an quy định hoặc đã làm thủ tục thu hồi giấy đăng ký, BKS xe trong thời hạn quy định, nhưng đến ngày 1-1-2014 không làm thủ tục chuyển nhượng, nộp thuế mà vẫn tiếp tục quản lý, sử dụng xe trái quy định, yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, bắt giữ và xử lý nghiêm (kể cả xử lý bằng hình thức tịch thu) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Đến cuối năm 2013, Cục Hải quan Hà Nội đã làm thủ tục và thu thuế đối với 127 trường hợp xe ngoại giao sử dụng không đúng quy định được 95,4 tỷ đồng. Song vẫn còn 28 trường hợp xe mang BKS ngoại giao, BKS nước ngoài chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, nộp thuế, mặc dù cơ quan hải quan đã có văn bản đôn đốc.

Trong số 28 trường hợp nêu trên, có 22 trường hợp đã làm thủ tục chuyển nhượng, tính thuế nhưng người quản lý, sử dụng xe không đến cơ quan hải quan nộp thuế; sáu trường hợp còn lại đã nộp hồ sơ nhưng người đang quản lý, sử dụng không làm tiếp các thủ tục chuyển nhượng theo quy định (chưa kê khai tờ khai hải quan).

Cục Hải quan Hà Nội đang đề xuất phương án hủy tờ khai đối với 22 trường hợp đã hoàn thành thủ tục nhưng chưa chịu nộp thuế theo quy định của Thông tư 194/2010/TT-BTC năm 2010 của Bộ Tài chính.

Theo Nhandan.vn