Thứ tư,  18/05/2022

Các mức hỗ trợ trong gói 26.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 68

Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, chiều 7/7, cho biết, gói hỗ trợ của Nghị quyết số 68/NĐ-CP có kinh phí 26 nghìn tỷ đồng, tập trung vào hai đối tượng là người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng sâu bởi đại dịch Covid-19. 

Năm nguyên tắc cơ bản của Nghị quyết là: Hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Thiết kế chính sách minh bạch, đơn giản, dễ tiếp cận; bảo đảm chính sách có tính khả thi.

Dưới đây là các mức hỗ trợ cụ thể cho từng nhóm đối tượng được quy định theo Nghị quyết.

Các mức hỗ trợ trong gói 26.000 tỷ theo Nghị quyết 68 -0
Theo Nhandan