Thứ ba,  24/05/2022

Thành phố Lạng Sơn: Hỗ trợ kinh phí cho 18 hộ kinh doanh phải dừng hoạt động do ảnh hưởng dịch COVID-19

– Chiều nay (17/7), UBND thành phố Lạng Sơn đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ đối với 18 hộ kinh doanh phải dừng hoạt động do ảnh hưởng dịch COVID-19 trong đợt dịch thứ tư bùng phát từ cuối tháng 4/2021.

Theo Quyết định 1891/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành ngày 17/7/2021, UBND thành phố đã phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với hộ kinh doanh phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 cho 18 hộ kinh doanh tại các phường: Hoàng Văn Thụ, Tam Thanh, Vĩnh Trại, Đông Kinh và xã Hoàng Đồng. Mức hỗ trợ cho mỗi hộ là 3 triệu đồng theo hình thức chi trả 1 lần cho hộ kinh doanh.

Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn trao kinh phí hỗ trợ cho các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Tại buổi hỗ trợ, các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng đã được nhận kinh phí và bày tỏ cảm ơn Đảng, Chính phủ và các cấp, ngành đã có chính sách hỗ trợ cho người dân, đặc biệt là thành phố đã kịp thời rà soát, hỗ trợ chi trả để các hộ giải quyết được khó khăn trong cuộc sống, nhất là khi họ mất nguồn thu nhập từ việc dừng hoạt động kinh doanh trong thời gian qua.

Sau đợt hỗ trợ này, UBND thành phố chỉ đạo các ngành, đơn vị chuyên môn, các xã, phường tiếp tục rà soát để nắm bắt các trường hợp người lao động, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng để có hỗ trợ kịp thời.

THANH HUYỀN - TUYẾT MAI