Thứ ba,  22/06/2021

Nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

LSO-Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể, thời gian qua, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Qua đó, giúp đồng bào các DTTS có những đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy và làm phong phú bản sắc văn hóa của từng dân tộc…

Người dân thôn Lân Cà, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn tham gia họp thôn

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh luôn chú trọng xây dựng chương trình công tác để triển khai cụ thể từng nhiệm vụ cho công tác dân tộc theo từng giai đoạn. Trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án, chính sách dân tộc, tỉnh đã vận dụng linh hoạt các chính sách của trung ương trong quá trình áp dụng thực hiện trên địa bàn. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình 135 đã phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, đồng thời xác định đúng đối tượng thụ hưởng. Công tác thanh tra, giám sát được tổ chức ở nhiều cấp và do nhiều đơn vị thực hiện đã góp phần thực hiện hiệu quả chương trình này. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2014, tỉnh đã thực hiện dự án hỗ trợ sản xuất cho đồng bào DTTS khu vực đặc biệt khó khăn (thuộc chương trình 135), hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn (theo Quyết định số 102/2009 của Thủ tướng Chính phủ) được gần 16 tỷ đồng; thực hiện chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ DTTS đặc biệt khó khăn được 12 tỷ 066 triệu đồng cho 2.253 hộ, đạt 95,5% kế hoạch năm. Từ đầu năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 6 dự án giảm nghèo tại 6 huyện, với 195 hộ nghèo với tổng kinh phí là 2 tỷ 120 triệu đồng. Qua đây, đã giúp người dân khắc phục khó khăn, góp phần khơi dậy tiềm năng lao động, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, nỗ lực vươn lên ổn định cuộc sống.

Một trong những kết quả nổi bật trong công tác dân tộc của tỉnh thời gian qua là việc triển khai thực hiện Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với DTTS vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014- 2015. Với mục đích hỗ trợ trực tiếp bằng hiện vật ( cây giống, con giống, phân bón) cho các hộ nghèo DTTS có dân số dưới 10% tổng dân số toàn tỉnh để phát triển sản xuất; năm 2014 UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí là 4 tỷ 114 triệu đồng, hỗ trợ cho 4.114 hộ, đến nay 8/8 huyện đã phân bổ vốn cho các xã thực hiện, trong đó 2 huyện thực hiện xong là Bắc Sơn và Cao Lộc. Kết quả đã giải ngân hỗ trợ cho 1.153 hộ với kinh phí 1 tỷ 153 triệu đồng, cụ thể hỗ trợ  được 1.549 kg giống ngô, 40.949 kg phân đạm, 164.910kg phân lân. Có thể nói, từ việc triển khai các chính sách vùng đồng bào DTTS, đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã và đang được cải thiện đáng kể, trong 6 tháng đầu năm 2014, công tác giảm nghèo dự ước giảm được 2.980 hộ nghèo, đạt 56,5% kế hoạch năm.

Tại cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 mới đây, đánh giá về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá: bên cạnh kết quả đạt được, công tác dân tộc còn một số hạn chế như một bộ phận đồng bào DTTS ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng cao, biên giới còn rất khó khăn, cơ sở hạ tầng thấp kém, tỷ lệ hộ nghèo còn cao hơn nhiều so với bình quân chung toàn tỉnh; việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới ở nhiều nơi chưa đồng đều, tiến độ còn chậm; công tác phân bổ và triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ở một số huyện còn chậm….Vì vậy, thời gian tiếp theo, Ban Dân tộc và các địa phương cần tập trung nghiên cứu và đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện cơ chế, chính sách dân tộc một cách phù hợp, hiệu quả; tăng cường sâu sát cơ sở, nắm tâm tư, nguyện vọng, đời sống, sinh hoạt của đồng bào DTTS; chú trọng tuyên truyền để người dân, nhất là đồng bào DTTS thay đổi tập quán sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững…

XUÂN HƯƠNG