Chủ nhật,  01/08/2021

Tự hào 85 năm Công đoàn Việt Nam xây dựng và phát triển

LSO-Cuối thế kỷ XIX, sau khi thôn tính được Việt Nam, thực dân Pháp bắt đầu thực hiện kế hoạch khai thác thuộc địa, tập trung đầu tư vào một số ngành chủ yếu như: đường sắt, hầm mỏ, xí nghiệp, đồn điền. Từ đó đã hình thành giai cấp công nhân Việt Nam.
 LÔ TIẾN SƠN, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Trước sự bóc lột thậm tệ và đàn áp dã man của tư bản thực dân, công nhân lao động nước ta đã tự nguyện tập hợp, lập ra các tổ chức nghiệp đoàn, công hội để đấu tranh bảo vệ quyền lợi của mình ở nhiều nơi trong cả nước. Tiêu biểu nhất là Công hội Ba Son do người công nhân ưu tú Tôn Đức Thắng sáng lập (1920), đây là hình thức tổ chức sơ khai của Công đoàn Việt Nam.

Quá trình hình thành và ra đời của tổ chức Công đoàn Việt Nam gắn liền với tên tuổi và cuộc đời hoạt động của đồng chí Nguyễn Ái Quốc (mà sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh) – vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. Những năm tháng hoạt động trong phong trào công nhân và Công đoàn Quốc tế, Bác đã nghiên cứu hình thức tổ chức Công đoàn ở các nước tư bản, thuộc địa và nửa thuộc địa. Từ đó rút ra kinh nghiệm hoạt động Công đoàn nói chung và hình thức tổ chức cho Công đoàn Việt Nam nói riêng. Trong tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Người viết: “Tổ chức Công hội trước là để cho công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình, hai là để nghiên cứu với nhau, ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ, bốn là để giữ gìn quyền lợi cho công nhân, năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”.

Từ năm 1925 đến 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên hoạt động mạnh mẽ, đã thành lập nhiều tổ chức, nhiều Công hội bí mật trong công nhân.

Tháng 6/1929, Đông Dương Cộng sản Đảng ra đời đã liên kết các Công hội Đỏ. Ngày 28/7/1929, tại nhà số 15 phố Hàng Nón – Hà Nội đã diễn ra Đại hội thành lập Công hội đỏ Bắc kỳ, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng được bầu là Chủ tịch đầu tiên của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Sự kiện thành lập Tổng Công hội Đỏ miền Bắc Việt Nam là một mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam. Lần đầu tiên giai cấp công nhân Việt Nam có một đoàn thể cách mạng rộng lớn, hoạt động có tôn chỉ, mục đích, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của đông đảo công nhân lao động. Năm 1930 mới có trên 6000 đoàn viên, năm 1945 tăng lên 200.000 đoàn viên, đến nay cả nước đã có 8.372.324 đoàn viên với 117.781 công đoàn cơ sở.

Sau cơn bão số 2 – nhà thầu khẩn trương thi công trụ cầu Thác Mạ, thành phố Lạng Sơn – Ảnh: THẾ BẢO

Từ khi thành lập đến nay trải qua 85 năm xây dựng và phát triển với 11 kỳ đại hội, một chặng đường đầy gian nan, thử thách nhưng vô cùng tự hào và vẻ vang. Công đoàn Việt Nam đã có những tên gọi khác nhau như: Công hội Đỏ, Nghiệp đoàn Ái hữu, Hội công nhân phản đế, Hội công nhân cứu quốc, Tổng Công đoàn Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam nhưng vẫn là một tổ chức thống nhất, cùng với cả dân tộc đóng góp to lớn trong cuộc khởi nghĩa giành chính quyền, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Sau hơn 25 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, mặc dù còn nhiều khó khăn, thời cơ và thách thức đan xen, nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, trong đó có sự đóng góp của tổ chức Công đoàn và lực lượng CNVCLĐ, công cuộc đổi mới đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Nước ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển và có sự thay đổi cơ bản, toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân và CNVCLĐ, sức mạnh quốc gia về mọi mặt được tăng cường, độc lập, tự chủ và chế độ XHCN được giữ vững, vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Cùng với sự phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam, hơn nửa thế kỷ qua (Kể từ ngày thành lập 3/9/1946) Công đoàn Lạng Sơn đã không ngừng củng cố và phát triển. Hệ thống tổ chức công đoàn Lạng Sơn bao gồm 6 công đoàn ngành, 11 LĐLĐ huyện, thành phố, 1.400 CĐCS với tổng số đoàn viên công đoàn 42.005/46.417 CNVCLĐ (chiếm 90,5%); chỉ đạo phối hợp 18 CĐCS trực thuộc công đoàn ngành TW  trên địa bàn tỉnh.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ Lạng Sơn, sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự phối hợp của chính quyền, đoàn thể cùng với nhiệt huyết của các thế hệ cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ, tổ chức công đoàn Lạng Sơn đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Với những nỗ lực phấn đấu đó, các cấp công đoàn Lạng Sơn đã được Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh tặng nhiều cờ, bằng khen và các danh hiệu thi đua khác; LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn đã vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, hạng nhì và nhiều cờ thi đua.

Bảo dưỡng đường ray tuyến Hà – Lạng, đoạn qua thành phố Lạng Sơn – Ảnh: BT

Để tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, với chức năng, nhiệm vụ của mình, các cấp công đoàn cần tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV và 4 chương trình hành động của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã đề ra. Trước mắt cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu. Đó là, tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tổ chức triển khai học tập, quán triệt nghị quyết gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tự hào 85 năm Công đoàn Việt Nam xây dựng và phát triển, lực lượng đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ tỉnh Lạng Sơn đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, phát huy truyền thống cách mạng của quân, dân các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững biên cương, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết phấn đấu xây dựng đội ngũ CNVCLĐ không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Tiếp tục khắc phục khó khăn thử thách, chủ động, sáng tạo, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV, nghị quyết đại hội công đoàn các cấp vào cuộc sống. Góp phần cùng với nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng quê hương Xứ Lạng ngày càng giàu đẹp, văn minh, vững bước trên con đường hội nhập và phát triển.

L.T.S