Chủ nhật,  01/08/2021

Tổng kết công tác y tế trường học năm học 2013-2014

LSO-Ngày 28/7/2014, ngành GD&ĐT phối hợp với Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác y tế, bảo hiểm y tế (BHYT) trường học năm học 2013-2014. Dự hội nghị có lãnh đạo ngành GD&ĐT, các ngành liên quan và trên 300 cán bộ y tế trường học (YTTH) tiêu biểu trong toàn tỉnh.
Các đại biểu dự hội nghị

Sau nhiều năm kiện toàn và bổ sung đội ngũ, đến nay công tác YTTH đã ổn định và đi vào nền nếp. Toàn ngành có 711cán bộ YTTH, đạt tỷ lệ 98,6% số trường, trong đó tỷ lệ chuyên trách đạt 65,04%. Toàn ngành có 280 trường có phòng y tế đạt tỷ lệ 38,8%, còn lại là những phòng ghép. Do được kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động nên công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe HSSV được tốt hơn; công tác giáo dục sức khỏe, thực hiện vệ sinh trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) tại các bếp ăn tập thể đi vào nền nếp hơn. Sự phối hợp giữa lực lượng YTTH và các cơ quan thuộc ngành y tế và BHXH đều đặn và có hiệu quả hơn. Hầu hết các nhà trường đã thực hiện định kỳ kiểm tra sức khỏe học sinh từng học kỳ, có đánh giá từng năm học, nhất là chăm sóc và theo dõi tăng trưởng của trẻ mầm non, nha học đường ở cấp tiểu học, chăm sóc sức khỏe sinh sản thanh niên- vị thành niên ở cấp THCS và giáo dục chuyên nghiệp.

Tuy vậy, ngành GD&ĐT vẫn trong tình trạng thiếu cán bộ YTTH, tỷ lệ kiêm nhiệm còn cao, chuyên môn về y tế học đường còn hạn chế; cơ sở vật chất dành cho YTTH chưa được quan tâm dẫn đến tình trạng cán bộ YTTH chưa phát huy hết chuyên môn của mình. Công tác vệ sinh ATTP tại các nhà trường còn nhiều vấn đề đáng lo ngại.

Với tham luận của các cơ quan thuộc Sở Y tế như Trung tâm Y tế dự phòng, Chi cục vệ sinh ATTP và các cơ quan của ngành BHXH, với kinh nghiệm đã tích lũy được trong những năm qua, ngành đã đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác YTTH năm học 2014-2015. Trong đó quan tâm đến kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ, củng cố và tăng cường cơ sở vật chất; phối hợp với các cơ quan của ngành y tế trong bảo vệ sức khỏe HSSV, phòng chống dịch bệnh; tư vấn, kiểm tra, giám sát công tác an toàn VSTP trong các bếp ăn tập thể.

MH