Thứ hai,  23/05/2022

Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2021

– Chiều 19/7/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ sáu, khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đánh giá công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, đề ra chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh, các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh. Công tác tuyên truyền, vận động ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 được tích cực triển khai. Cụ thể, MTTQ các cấp đã tiếp nhận tiền và hiện vật ủng hộ với tổng trị giá trên 28,6 tỷ đồng. Trong đó, ủng hộ thông qua MTTQ cấp tỉnh, MTTQ cấp huyện là hơn 12,7 tỷ đồng; thông qua các cơ quan, tổ chức là trên 15,8 tỷ đồng.

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan thực hiện các bước quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử, tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đúng theo quy định của pháp luật. Trong đó, Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức 11 hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên ĐBQH khóa XV vận động bầu cử; 1.711 hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 vận động bầu cử…


Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Chính phủ, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, công tác giải phóng mặt bằng, Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại Nhân dân; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các tổ chức thành viên, tạo thành sức mạnh tổng hợp triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước…


Đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho đại diện các tập thể và cá nhân c
ó thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Trong chương trình, các đại biểu đã được lãnh đạo HĐND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII; tình hình kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; lãnh đạo UBND tỉnh thông tin về nhiệm vụ, chủ trương phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong thời gian tới.


Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao bằng khen cho các tập thể c
ó thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Nhân dịp này, có 3 tập thể, 1 cá nhân được tặng bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; 1 tập thể, 3 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen cho 23 tập thể và 41 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

HOÀNG HUẤN