Thứ tư,  23/06/2021

Lào Cai: Hỗ trợ 3.310 nhà ở cho người có công

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, năm 2014, tỉnh Lào Cai đã phê duyệt đề án hỗ trợ 3.310 hộ với tổng kinh phí trên 110 tỷ đồng.

 Bàn giao nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng
ở huyện Bảo Thắng (Lào Cai). Ảnh: baolaocai.vn


Theo đó, hỗ trợ làm nhà mới (50 triệu đồng/hộ) cho 1.448 hộ với tổng kinh phí 72,4 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa nhà ở (20 triệu đồng/hộ) cho 1.862 hộ với tổng kinh phí 37,2 tỷ đồng.

Kinh phí hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng từ nguồn ngân sách Trung ương 95,16 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương. Đặc biệt, ngân sách tỉnh hỗ trợ bổ sung cho những hộ xây dựng nhà mới ngoài mức Trung ương hỗ trợ 40 triệu đồng, mỗi hộ được thêm 10 triệu đồng.

Bên cạnh đó, kinh phí xây dựng nhà ở còn được huy động từ cộng đồng và khuyến khích hộ gia đình thụ hưởng chính sách đóng góp thêm để nâng cao chất lượng nhà ở của mình.

Việc triển khai kịp thời các chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng góp phần tạo sự đồng thuận, bình đẳng, công bằng xã hội và góp phần xây dựng khối đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Theo Dangcongsan.vn