Chủ nhật,  20/06/2021

Bắc Giang nhân rộng mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang Trịnh Hữu Bàn cho biết, Bắc Giang đang tích cực triển khai Đề án xây dựng mô hình "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường", chú trọng nhân rộng mô hình này trong thời gian tới để góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh phấn đấu đến hết năm 2015, trên 50% khu dân cư trong toàn tỉnh có tổ tự quản bảo vệ môi trường. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp tục tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng, các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức và phát huy dân chủ trong việc bảo vệ môi trường với phương châm “…vì lợi ích của dân, thực hiện bằng sức dân và do dân tự quản”.

Tỉnh tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng về nhận thức và hành vi của người dân đối với nội dung tự quản bảo vệ môi trường ở cộng đồng dân cư để hình thành những tiêu chí cụ thể của “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”; rà soát, kiểm tra việc ký và thực hiện nội dung của các bản cam kết “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” và “Gia đình tham gia tự quản bảo vệ môi trường”. Tỉnh tiếp tục đôn đốc, kiểm tra hoạt động của các tổ tự quản bảo vệ môi trường ở khu dân cư; phát huy vai trò của người có uy tín, trưởng các dòng họ trong công tác tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực và tổ chức thực hiện mô hình.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố hằng năm dành một phần kinh phí thỏa đáng xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” trên địa bàn như hỗ trợ trang bị xe gom rác thải, thùng đựng rác tập trung của các hộ gia đình; xây dựng nơi thu gom, xử lý rác thải tập trung, nhất là ở những nơi tập trung đông dân cư như khu công nghiệp, chợ…; hỗ trợ các khu dân cư về kỹ thuật, công nghệ mới xử lý rác thải sinh hoạt…

Hiện toàn tỉnh Bắc Giang có 1.162 khu dân cư có tổ tự quản bảo vệ môi trường. Sau hơn hai năm triển khai Đề án xây dựng mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, tỉnh Bắc Giang đã xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả của nhiều mô hình loại này, trong đó các địa phương đạt hiệu quả cao là thành phố Bắc Giang và các huyện Yên Thế, Hiệp Hòa và Yên Dũng. UBND các huyện, thành phố trong tỉnh đã hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường cho xây dựng Đề án. Đáng chú ý là nhân dân ngõ Thổ, thôn Làng và thôn Hốt Hồ, xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế đã tự nguyện đóng góp kinh phí để xây dựng 2 lò xử lý rác thải trị giá gần 40 triệu đồng hoạt động có hiệu quả ở hai khu dân cư trên. Tại thôn Biển Đông, xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng đã thành lập 14 tổ tự quản bảo vệ môi trường với 188 thành viên; xây dựng bãi rác thải rộng 500 m2; quy định ngày 25 hằng tháng toàn dân làm vệ sinh đường làng ngõ xóm; toàn thôn hiện có 11 gia đình xây bể biogas, tỷ lệ hộ gia đình dùng nước sạch đạt 98%…

Trong quá trình thực hiện Đề án, tại tỉnh Bắc Giang đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng vì cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như bà Vũ Thị Cầm, ở thôn Liên Tân, xã Bố Hạ, huyện Yên Thế đã vận động 166 chị em của thôn thường xuyên tham gia dọn vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm và các khu công cộng; tổ chức thu gom chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật và đã tiêu hủy được khoảng hơn 100 m3 rác thải các loại. Bà Nguyễn Thị Vương, ở xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam đã tự nguyện ra đồng gom nhặt những vỏ bao bì, chai lọ thuốc trừ sâu… về phân loại và nhờ Ban bảo vệ môi trường xã mang đi tiêu hủy…

Theo Dangcongsan.vn