Thứ tư,  23/06/2021

Bồi dưỡng kiến thức về biên giới, biển, đảo

Trong hai ngày 30 và 31-7, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biên giới, biển, đảo Việt Nam cho hơn 400 đại biểu đại diện lãnh đạo các ban tuyên giáo tỉnh ủy, sở giáo dục và đào tạo, giáo viên Lịch sử và Địa lý cấp THPT của 26 tỉnh, thành phố khu vực miền bắc.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã nghe và trao đổi, thảo luận về các báo cáo chuyên đề: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra với công tác giáo dục, tuyên truyền kiến thức về biển, đảo và tài nguyên biển, đảo trong các trường THPT hiện nay; vị trí, vai trò, tiềm năng và tầm quan trọng của biển, đảo và tài nguyên biển; những căn cứ pháp lý đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam ở Biển Đông, căn cứ lịch sử khẳng định chủ quyền biển, đảo Việt Nam; công tác thông tin đối nội và đối ngoại gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; công tác biên giới lãnh thổ trên các tuyến biên giới.

Trong bối cảnh hiện nay, công tác giáo dục, tuyên truyền cần phải được thực hiện sâu, rộng, hiệu quả hơn, đến với các tầng lớp nhân dân ta. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên, nhất là giáo viên các môn Lịch sử và Địa lý cần liên tục cập nhật những kiến thức công tác biên giới, biển, đảo Việt Nam. Từ đó, chuyển tải các nội dung này đến được với thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và hơn lúc nào hết, đội ngũ trí thức, nhất là các tầng lớp học sinh, sinh viên càng cần trang bị cho mình những kiến thức chuyên sâu về biên giới, biển, đảo; thể hiện bản lĩnh vững vàng, tinh thần yêu nước bằng trái tim nóng bỏng và khối óc tỉnh táo; nhận thức sâu sắc và có thái độ, hành động chân thành, đúng mực, phù hợp với mối quan hệ quốc tế.

Theo Nhandan.vn