Thứ hai,  23/05/2022

Tổng kết chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích năm 2021

– Ngày 23/7, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2021.

Hội nghị được tổ chức tại 63 điểm cầu trong cả nước, các Thứ trưởng Bộ TT&TT: Phan Tâm và Phạm Anh Tuấn cùng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có đại diện: Sở TT&TT, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và xã Hội, Bưu điện tỉnh, Viễn thông Lạng Sơn, Mobifone Lạng Sơn.


Hội nghị tổng kết tại điểm cầu Lạng Sơn

Theo báo cáo tại hội nghị, từ năm 2016 đến nay, chương trình dịch vụ viễn thông công ích được triển khai với 22 nhiệm vụ cụ thể thông qua 5 chương trình thành phần gồm: Kết nối băng thông rộng; kết nối khẩn cấp; kết nối cộng đồng; kết nối công sở; kế nối truyền hình số.

Kết quả sau 5 năm thực hiện chương trình cho thấy, những nội dung đã triển khai thực hiện có đóng góp tích cực đối với sự phát triển của ngành thông tin truyền thông và sự phát triển kinh tế – xã hội ở vùng khó khăn. Các doanh nghiệp đã tiếp nhận kinh phí của Quỹ dịch vụ viễn thông công ích đạt 112%; thực hiện thành công đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình đến năm 2020, giải phóng băng tần cho mục đích phát triển viễn thông cho thời gian tới. Chương trình đã hỗ trợ sử dụng internet băng rộng cho gần 18.000 trường học, bệnh viện, góp phần tăng cường phổ cập dịch vụ internet trong các cơ sở giáo dục. Việc sử dụng dịch vụ thông tin liên lạc, tìm kiếm cứu nạn trên biển đã hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế, bám biển. Chương trình đã xóa xã trắng về dịch vụ viễn thông.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, chương trình còn một số hạn chế về cơ chế chính sách; chỉ có 14/22 nhiệm vụ được triển khai thực hiện, còn 8 nhiệm vụ không triển khai thực hiện được. Nguyên nhân do một số mục tiêu, nhiệm vụ thiếu tính khả thi; công tác hướng dẫn cơ chế quản lý chưa kịp thời, công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan chưa kịp thời; công tác tuyên truyền về chương trình còn hạn chế.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, chương trình tập trung thực hiên 2 nhóm nhiệm vụ: Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hạ tầng, mạng lưới, đảm bảo dịch vụ viễn thông được phổ cập đến các thôn, bản, đảo và hỗ trợ các đối tượng khó khăn sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn đã nhận những khuyết điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện chương trình trước các đại biểu tham gia hội nghị. Trong thời gian tới, bộ sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu. Bộ cũng sẽ khẩn chương hoàn thiện cơ chế chính sách và đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình; đưa tối đa các dịch vụ phục vụ công cộng, người nghèo, cận nghèo vào chương trình; xem xét hỗ trợ một số nội dung ngoài viễn thông để đưa vào chương trình như: chuyển đổi số, công nghệ thông tin, an toàn thông tin… Đồng chí cùng mong muốn các bộ, ngành liên quan, các tỉnh ủng hộ để hoàn thiện chương trình trong thời gian tới.

HOÀNG VƯƠNG