Thứ ba,  05/07/2022

Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân

Chiều 5/9, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì buổi làm việc góp ý Chương trình đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên giai đoạn 2014-2019.

 Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội thành viên và Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, góp ý vào những nội dung Chương trình đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên như tăng cường công tác thông tin giữa các tổ chức thành viên và thông tin tuyên truyền đối ngoại; tham mưu, nghiên cứu về đối ngoại nhân dân, góp phần tham gia phản biện xã hội; phát triển, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân.

Theo ý kiến các đại biểu, Chương trình phải nêu bật được mục đích, yêu cầu của công tác đối ngoại nhân dân; tăng cường phối hợp giữa các đoàn thể, trong đó cần phát huy vai trò hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho người làm công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Các đại biểu cũng cho rằng, Chương trình công tác cần tổ chức các hội nghị, hội thảo, trao đổi thông tin chuyên đề về các vấn đề quốc tế và đối ngoại; xây dựng tài liệu tuyên truyền đối ngoại, chuyên đề khác nhau như giới thiệu về Việt Nam, biển đông, dân chủ, nhân quyền… cho cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Chương trình công tác đối ngoại nhân dân nhằm đề ra các giải pháp thực hiện của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2014-2019, với mục tiêu “Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết, hữu nghị và hợp tác quốc tế.”

Để công tác đối ngoại nhân dân ngày càng hiệu quả, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần chuẩn bị tốt hơn nữa công tác phối hợp thông tin về đối ngoại nhân dân; tham gia giao ban định kỳ để trao đổi, nâng cao chất lượng đối ngoại nhân dân.

Bộ Ngoại giao xây dựng tài liệu tuyên truyền theo các nội dung, chuyên đề như giới thiệu về Việt Nam, Việt Nam hội nhập, ASEAN 2015, Biển Đông, nhân quyền, tôn giáo và dân tộc Việt Nam; chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên sớm tổ chức hội nghị chuyên đề về chăm sóc và phát huy cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các đơn vị, tổ chức thành viên nghiên cứu các đề tài về sự phát triển của các Tổ chức phi Chính phủ của người Việt Nam; tổ chức chuỗi các hoạt động chuẩn bị cho công tác đối ngoại nhân dân trước khi tham gia hội nhập ASEAN 2015. Các tổ chức thành viên sớm thông báo với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về chương trình hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước Lào, Campuchia, Trung Quốc…

Theo dự thảo Chương trình: Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước được triển khai đồng bộ, toàn diện, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; quan hệ đối ngoại được củng cố; vị thế quốc tế của đất nước tiếp tục được nâng cao.

Công tác đối ngoại nhân dân cũng đã góp phần tích cực vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế, xây dựng lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế; đồng thời góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội.

Tuy nhiên, hoạt động đối ngoại của một số đoàn thể và tổ chức nhân dân có lúc còn thụ động, thiếu linh hoạt, hiệu quả chưa cao; tổ chức chưa tốt, sự phối hợp giữa các tổ chức nhân dân với nhau và giữa các tổ chức nhân dân với cơ quan chuyên trách đối ngoại của Đảng, Nhà nước còn thiếu chặt chẽ.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp các tổ chức thành viên trong các hoạt động đối ngoại nhân dân chưa được phát huy. Một số cấp ủy, chính quyền nhận thức chưa đầy đủ vị trí và vai trò của công tác đối ngoại nhân dân, chưa quan tâm đúng mức và tạo điều kiện cho các hoạt động đối ngoại nhân dân./.

Theo vietnamplus.vn