Thứ bảy,  25/06/2022
Chiến dịch tiêm phòng Sởi-Rubella:

Quan trọng là khâu điều tra, lập danh sách

LSO-Tiêm vac-xin phòng Sởi-Rubella cho trẻ em từ 1 đến 14 tuổi là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay với độ bao phủ rộng về lứa tuổi. Vì vậy, để có được tỷ lệ tiêm cao, khâu quan trọng nhất là điều tra và lập danh sách...
Tiêm phòng sởi cho trẻ em tại xã Hoàng Đồng – TP Lạng Sơn

Do vac-xin chưa tập kết được ngay, nên chiến dịch tiêm sẽ tạm hoãn vào tháng 10/2014. Vì vậy các địa phương sẽ có thêm thời gian để triển khai thực hiện các bước chuẩn bị. Hiện nay, công tác tập huấn cho cấp huyện đã hoàn thành và đang xúc tiến triển khai tập huấn cho Ban chỉ đạo chiến dịch ở tuyến xã. Theo yêu cầu của chiến dịch, Ban chỉ đạo (BCĐ) chiến dịch cấp xã do lãnh đạo UBND xã làm trưởng ban, Trưởng trạm y tế là phó ban thường trực, các thành viên là MTTQ xã, hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS, Hội phụ nữ, văn hóa- xã hội. Do đây là tuyến trực tiếp thực hiện chiến dịch nên phải thực hiện đầy đủ 4 nội dung: xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết trên địa bàn xã; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BCĐ; huy động cộng đồng hỗ trợ chiến dịch tại từng điểm tiêm chủng; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chiến dịch tại địa phương.

Theo thống kê của ngành GD&ĐT, năm học 2013-2014, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp là 47.120 trẻ, đạt tỷ lệ 34,3%. Như vậy, chỉ tính riêng số trẻ 2 tuổi chưa đi học của năm 2013 đã là trên 90 ngàn trẻ. Tuy nhiên nếu căn cứ vào sự khai báo của các gia đình trong khu vực dân cư cộng với số liệu ở các trường học, thì số trẻ trùng sẽ rất lớn, ảnh hưởng đến dự trù vacxin. Mặt khác, trong danh sách cần phải loại trừ số trẻ đã tiêm chủng vac-xin đã được tiêm chủng vac-xin Sởi, hoặc vac-xin Sởi-Rubella (MR), hoặc vac-xin Sởi- quai bị- Rubella (MMR) trong thời gian dưới 1 tháng (chưa đủ 30 ngày) tính đến thời điểm tiêm chiến dịch. Vì vậy, sự phối hợp tốt giữa các nhà trường, khu dân cư với nhân viên y tế là rất quan trọng trong đảm bảo tính chính xác của số liệu thống kê.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Đặng Văn Năm, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Văn Lãng cho biết: triển khai chiến dịch, Trung tâm y tế đã tham mưu cho BCĐ cấp huyện và phối hợp tốt với phòng GD&ĐT trong việc điều tra số trẻ trong độ tuổi.  Theo đó, mạng lưới y tế thôn bản, cộng tác viên dân số thôn bản sẽ đi từng gia đình để điều tra, lên danh sách, trong đó phân loại đối tượng đã đi học tại các nhà trường và đối tượng còn ở nhà với gia đình. Ngành GD&ĐT chỉ đạo hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và THCS cấp xã rà soát, gửi danh sách cho BCĐ cấp xã, trong đó phân tích tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi. BCĐ cấp xã sẽ họp, tổng hợp và phân tích số liệu để lên được danh sách chính thức. Theo cách này, Văn Lãng đã có danh sách trên 90 ngàn trẻ từ 1-14 tuổi trên địa bàn với mức độ chính xác đạt khoảng 96-97%. Tất nhiên số trẻ thuộc diện di biến động cao như theo gia đình lên làm ăn tại các khu vực cửa khẩu vẫn chưa thể thống kê chính xác được.

Theo Bác sĩ Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng (YTDP) tỉnh: về cách thức tiêm, ngoài điểm tiêm chính thức tại trạm y tế xã, có thể lập điểm tiêm di động tại khu vực dân cư và  các trường tiểu học và THCS. Tất nhiên, các điểm tiêm này phải đảm bảo ít nhất có 2 cán bộ tiêm chủng đã được tập huấn và phải tuân thủ quy trình 4 bước (tư vấn, khám sàng lọc, tiêm, theo dõi sau tiêm) để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong tiêm chủng.

Về vac-xin Sởi-Ru bella, Bác sĩ Trường nêu rõ: đây là loại vac-xin “2 trong 1” (phòng bệnh Sởi và Rubella) nên rất an toàn. Đội ngũ cán bộ tiêm đã có bề dày kinh nghiệm tiêm chủng và được tập huấn chu đáo. Vấn đề là công tác an toàn tiêm chủng cần phải được thực hiện nghiêm túc, nhất là  việc theo dõi số trẻ đã được tiêm chủng vac-xin sởi, hoặc vac-xin sởi-rubella (MR), hoặc vac-xin Sởi-quai bị-Rubella (MMR)trước 1 tháng (chưa đủ 30 ngày) tình đến ngày tiêm chủng chiến dịch để tránh tình trạng tiêm trùng.

MINH HỒNG